Clicky

Akadémia 9001

Pomôžeme Vám pripraviť sa na prechod na novú normu

 ISO 9001:2015 [STN EN ISO 9001:2016]

a súvisiace normy ISO 14001:2015, ISO 45001 [OHSAS 18001], ISO 27001, ISO 31000 ...

Vyhradzujeme si právo zmeniť termín plánovaných seminárov a workshopov, alebo ich zrušenie, v prípade nedostatočného počtu účastníkov.

Pripravujeme ďalšie semináre a workshopy na 2. polrok 2016

Chcete prezentácie, semináre
a workshopy na mieru iba pre vás, alebo

  • vrcholový manažment,
  • predstaviteľov manažmentu (zmocnencov pre kvalitu),
  • manažérov kvality,
  • interných audítorov,
  • interných a externých audítorov certifikačných firiem,
  • zamestnancov?

Pripravíme pre Vás firemné školenie na mieru

Ste zaneprázdnený počas pracovného týždňa?

Vieme pre vás pripraviť semináre a workshopy aj počas soboty a nedele.