Clicky

Archív mesiaca: august 2014

Štruktúra ISO 9001:2015

Ako sa zmení obsah normy ISO 9001?

Revízia normy ISO/DIS 9001 je momentálne vo štvrtej etape prípravy. Jej vydanie môžeme očakávať v septembri 2015. Ešte nás čakajú 2 etapy. Celkom má príprava a vydanie ISO štandardu 6 etáp: príprava, návrh, prerokovanie v komisii, pripomienkovanie, schválenie a publikovanie. Už teraz je však známa obsahová štruktúra revidovanej normy. Namiesto terajších 8 kapitol môžeme očakávať 10...

Revízia ISO 9001:2015 HMG

Harmonogram prípravy revízie normy ISO 9001:2015

Revízia normy ISO 9001:2015 je v plnom prúde. Bude to prvá významná zmena od vydania normy ISO 9001:2008, na rozdiel od revízie ISO 9001:2000, ktorá v podstate iba konsolidovala predošlé normy ISO 9001, ISO 9002 a ISO 9003. Táto revízia zohľadňuje obrovské zmeny v technológiách, rozmanitosti podnikateľských modelov a globalizácie obchodných vzťahov, vrátane: rastu podnikateľského...