Clicky

Archív mesiaca: september 2014

ISO 31000 Manažérstvo rizika

Riadenie rizík a norma ISO 31000

Myslenie založené na rizikách bude principiálnou zmenou v revízii normy ISO 9001. Publikovaný návrh normy ISO/DIS 9001 v kapitole 0.5 „Risk-based thinking“ odporúča pre zavedenie manažérstva rizík normu ISO 31000. V tomto príspevku stručne odpovedáme na vybrané otázky z oblasti riadenia rizík a normy ISO 31000.

Pozvánka na seminár Revízia ISO 9001:2015

Aktuálne o revízií normy ISO 9001-2015

S blížiacim sa koncom roka sa začínajú pripravovať plány činností na rok 2015. V oblasti zlepšovania systémov manažérstva a systémov riadenia firiem bude jednou z hlavných tém budúceho roka príprava na plnenie nových požiadaviek normy ISO 9001:2015. S tým, ako bolo ukončené verejné pripomienkovanie návrhu, norma dostáva konkrétnu podobu. Aby sme vám zjednodušili prechod na...

ISO 9001:2015 Riadenie rizík

Riadenie rizík v revízií normy ISO 9001:2015

Jednou z významných zmien v revízií normy ISO 9001:2015 je začlenenie systematického prístupu k manažérstvu rizík do normy, na rozdiel od doterajšieho prístupu, kedy sa k manažérstvu rizík pristupovalo ako k samostatnej oblasti systémov manažérstva kvality. V predchádzajúcom vydaní normy ISO 9001 boli požiadavky na preventívne opatrenia uvedené v samostatnom článku normy (8.5.3 Preventívne opatrenie),...