Clicky

POZÝVAME VÁS NA KURZ RIADENIE RIZÍK PRAKTICKY

13. - 14. marca 2019 v Bratislave

Archív mesiaca: november 2014

Ako správne outsourcovať procesy?

Outsourcing a nová norma ISO 37500:2014 Návod na outsourcing Termín „outsource“ je novým termínom zavedeným v rámci revízie normy ISO 9001. Ide o využívanie subdodávateľských vzťahov, keď procesy a činnosti, alebo ich časti zabezpečuje externá firma alebo organizácia. Nové požiadavky normy ISO/DIS 9001 kladú zvýšený dôraz na riadenie externe poskytovaných procesov, produktov a služieb. K plneniu týchto požiadaviek Vám pomôže...

ISO 9001:2015 a procesy nakupovania

Zmeny nakupovania v norme ISO 9001:2015

Nakupovanie alebo riadenie externe poskytovaných produktov a služieb podľa ISO 9001:2015 Revízia normy ISO 9001:2015 okrem iných zmien prináša aj zmenu týkajúcu sa nakupovania. Nakupovanie, tak ako ho doteraz poznáme podľa článku 7.4 Nakupovanie, bude po revízii zahrnuté do kapitoly 8. Prevádzka v novom článku 8.4 Riadenie externe poskytovaných produktov a služieb. Pribudne nový termín...

Integrácia ISO/DIS 9001 s normami ISO 14001 a OHSAS 18001

Väčšina firiem a organizácií má okrem systému manažérstva kvality podľa ISO 9001 zavedené aj ďalšie systémy zamerané na ochranu životného prostredia ISO 14001 a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci OHSAS 18001, ktoré spolu predstavujú integrovaný systém manažérstva. Okrem revízie normy ISO 9001 prebieha súčasne aj revízia noriem ISO 14001 a OHSAS 18001. Revízia týchto...

Revízia normy ISO 9001 sa dostala do ďalšej fázy

Nedávne hlasovanie schválilo najnovší návrh revidovanej normy ISO 9001 pre systémy manažérstva kvality. Dokument teraz postúpil do ďalšej fázy štandardného vývojového procesu ISO. Norma ISO 9001 prechádza pravidelnou revíziou raz za 3 až 5 rokov. Cieľom je zabezpečiť, aby zohľadňovala aktuálne zmeny podnikateľského prostredia. Nové vydanie, ktoré sa očakáva v roku 2015, bude obsahovať niektoré...

Je risk vždy naozaj zisk?

„Risk je zisk“ – často používaný citát, ktorý sa objavuje takmer vo všetkých oblastiach súvisiacich s riadením rizík. Je to ale naozaj tak? Myslíte si, že riziko predstavuje vždy iba zisk? V dnešnej dynamickej dobe je už riadenie rizík nevyhnutnou podmienkou pre úspešné dodanie produktov, služieb, alebo výstupov projektov. Dôsledky spôsobené nevhodným riadením rizík, prípadne úplná absencia...