Clicky

Ako vytvoriť a zaviesť integrovaný systém riadenia rizík a príležitostí podľa normy ISO 31000 Manažérstvo rizika

Prezentácia na konferencii Manažérstvo rizík [Risk & Opportunity Day 2016]

21. apríla 2016, Holiday Inn, Bratislava

 
Prezentácia na stiahnutie v PDF
Stiahnite tu →