Clicky

Autor Vladimíra Duníková

Vladimíra Duníková

O autorovi

Certifikovaná IRCA Lead Auditor a Business Process Manager Professional. Má dlhoročné skúsenosti ako konzultantka a manažérka projektov v oblasti procesného manažmentu a riadenia rizík. Je členkou technickej komisie TK 22 Kvalita Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. Zastupuje Slovenskú republiku v technickom orgáne Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu ISO/TC 262. Špecializuje sa na systémy manažérstva, procesné riadenie, riadenie ľudí a rizík.
ISO 9000:2015 Základy a slovník

ISO 9000:2015 Základy a slovník

Popri revízií normy ISO 9001 bola revidovaná aj norma ISO 9000 Systémy manažérstva kvality – Základy a slovník. Prinášame vám základné informácie o jej cieľoch a obsahu.

ISO 9001:2015 Aktualizovaný obsah normy podla ISO/FDIS 9001:2015

ISO 9001:2015 – Aktualizovaný obsah normy

Proces revízie normy ISO 9001 je vo finálnej fáze. Vydanie normy ISO 9001:2015 je plánované v septembri 2015. Už dnes však vieme, na základe finálneho návrhu normy ISO/FDIS 9001:2015,  aký bude nový obsah normy.

so-9001-2015-nova-struktura-podla-fdis

ISO 9001:2015 – Aktualizovaná štruktúra normy

Konečný návrh normy ISO 9001:2015 je dokončený a v týchto dňoch prerokovávaný jednotlivými členmi ISO. Zostáva už iba konečné hlasovanie.

SO9001-2015-preco-zacat

ISO 9001:2015 Prečo sa pripravovať už teraz?

Revízia najznámejších noriem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 je vo finálnej fáze. Termíny ich konečného vydania sa rýchlo blížia. Čo môžete robiť už teraz? Oplatí sa čakať so začatím prác a vzdelávaním až do ich konečného vydania? Je potrebné si uvedomiť niekoľko dôležitých faktov, ktoré majú zásadný význam pre úspešný prechod na nové revidované ISO...

ISO 9001:2015 20 najčastejších otázok 1. časť

ISO 9001:2015 – 20 najčastejších otázok – 1. časť

Vydanie normy ISO 9001:2015 sa blíži. Prinášame vám odpovede na 20 najčastejších otázok v súvislosti s jej prípravou a obsahom …

ISO 9001:2015 Aktuality

Čo je nové v revízii noriem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001?

Prinášame vám informácie o aktuálnom stave v revízii najpoužívanejších ISO noriem pre systémy manažérstva kvality ISO 9001, environmentu ISO 14001 a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci OHSAS 18001 (ISO 45001). 

Prechod ISO 9001:2008 na ISO 9001:2015

Aký je odporúčaný postup prechodu na normu ISO 9001:2015 podľa IAF?

Medzinárodné akreditačné fórum (IAF – International Accreditation Forum) v spolupráci s pracovnou skupinou ISO/TC 176/SC 2/WG 23 vydalo v januári 2015 informatívny dokument, ktorý zahŕňa odporúčania pre prechod z normy ISO 9001:2008 na normu ISO 9001:2015. Odporúčania sa týkajú všetkých zainteresovaných strán, ktoré budú dotknuté revíziou normy ISO 9001:2015.

ISO 9001:2015 a procesy nakupovania

Zmeny nakupovania v norme ISO 9001:2015

Nakupovanie alebo riadenie externe poskytovaných produktov a služieb podľa ISO 9001:2015 Revízia normy ISO 9001:2015 okrem iných zmien prináša aj zmenu týkajúcu sa nakupovania. Nakupovanie, tak ako ho doteraz poznáme podľa článku 7.4 Nakupovanie, bude po revízii zahrnuté do kapitoly 8. Prevádzka v novom článku 8.4 Riadenie externe poskytovaných produktov a služieb. Pribudne nový termín...

Integrácia ISO/DIS 9001 s normami ISO 14001 a OHSAS 18001

Väčšina firiem a organizácií má okrem systému manažérstva kvality podľa ISO 9001 zavedené aj ďalšie systémy zamerané na ochranu životného prostredia ISO 14001 a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci OHSAS 18001, ktoré spolu predstavujú integrovaný systém manažérstva. Okrem revízie normy ISO 9001 prebieha súčasne aj revízia noriem ISO 14001 a OHSAS 18001. Revízia týchto...

Je risk vždy naozaj zisk?

„Risk je zisk“ – často používaný citát, ktorý sa objavuje takmer vo všetkých oblastiach súvisiacich s riadením rizík. Je to ale naozaj tak? Myslíte si, že riziko predstavuje vždy iba zisk? V dnešnej dynamickej dobe je už riadenie rizík nevyhnutnou podmienkou pre úspešné dodanie produktov, služieb, alebo výstupov projektov. Dôsledky spôsobené nevhodným riadením rizík, prípadne úplná absencia...

iso-9001-2015-akcny-plan

Ako vypracovať Akčný plán pre zavedenie zmien ISO 9001:2015?

Po vypracovaní Rozdielovej analýzy voči súčasnému stavu Vášho systému manažérstva je ďalším krokom vypracovanie Akčného plánu pre zavedenie zmien podľa normy ISO 9001:2015. AKČNÝ PLÁN PRE ZAVEDENIE ZMIEN ISO 9001:2015 Čo je to akčný plán? Plán úloh a zdrojov pre zavedenie zmien a nových požiadaviek normy ISO/DIS 9001 ISO 9001:2015 do súčasného systému manažérstva kvality....

Ako vypracovať Rozdielovú analýzu noriem ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015?

Prvým krokom k zavedeniu normy ISO 9001:2015 je identifikovanie rozdielov voči súčasnému stavu Vášho systému manažérstva. Nástroj, ktorý Vám v tom pomôže, je rozdielová (GAP) analýza. ROZDIELOVÁ (GAP) ANALÝZA SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA KVALITY Čo je rozdielová analýza? Porovnanie súčasného stavu systému manažérstva kvality s požiadavkami ISO/DIS 9001:2015 ISO 9001:2015 a identifikovanie rozdielov (medzier – GAP) medzi...

Ako začať s prechodom na normu ISO 9001:2015?

Ako začať s prechodom na normu ISO 9001:2015?

Prinášame vám 10 tipov, ako sa môžete začať pripravovať na prechod na novú normu ISO 9001:2015 už teraz.  TIP 1. HĽADAJTE Hľadajte informácie o revízii normy a jej zmenách voči predchádzajúcej norme ISO 9001:2008. Vybudujte si databázu znalostí, ktorú budete môcť využívať a zdieľať s vašimi kolegami. TIP 2. PÝTAJTE SA Pýtajte sa na veci,...

Odkaz na článok v blogu

Prehľad zmien v revízii ISO 9001:2015

V tomto príspevku sa pozrieme na prehľad hlavných zmien normy ISO 9001:2015 tak, ako boli publikované návrhu normy ISO/DIS 9001:2014. Zmeny v štruktúre normy ISO 9001:2015 Publikovaný návrh ISO/DIS 9001:2014 uvádza nasledovnú štruktúru v porovnaní s ISO 9001:2008: Zmeny obsahu normy ISO 9001:2015 V návrhu ISO/DIS 9001:2014 sú publikované nasledovné zmeny: Článok 0. Introduction/Úvod dôraz...

ISO 31000 Manažérstvo rizika

Riadenie rizík a norma ISO 31000

Myslenie založené na rizikách bude principiálnou zmenou v revízii normy ISO 9001. Publikovaný návrh normy ISO/DIS 9001 v kapitole 0.5 „Risk-based thinking“ odporúča pre zavedenie manažérstva rizík normu ISO 31000. V tomto príspevku stručne odpovedáme na vybrané otázky z oblasti riadenia rizík a normy ISO 31000.