Clicky

Kategória: Nezaradené

Rozhovor s Nigelom Croftom o revízií normy ISO 9001:2015

Rozhovor s Nigelom Croftom o revízií normy ISO 9001:2015

Pozrite si rozhovor s Dr. Nigelom Croftom, predsedom podkomisie pre revíziu normy ISO 9001, ktorý hovorí o tom, ako revízia pokračuje, čo je nové a čo bude nasledovať: Dr. Nigel H. Croft je jedným z najuznávanejších expertov v oblasti systémov manažérstva kvality. Je predsedom komisie zodpovednej za normy kvality ISO 9001 a ISO 9001 (ISO/TC 176/SC 2). Zdroj: www.iso.org Mohlo by vás...

Verejné pripomienkovanie normy ISO 9001:2015

Proces prípravy revízie normy ISO 9001:2015 je aktuálne vo svojej štvrtej fáze “VEREJNÉ PRIPOMIENKOVANIE“, v rámci ktorej všetky zainteresované strany môžu predložiť expertom technickej komisie svoje pripomienky. Všetky pripomienky je možné predkladať prostredníctvom členov medzinárodnej organizácie pre normalizáciu ISO – národných normalizačných organizácií. V Slovenskej republike je to Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. Rozhovor s generálnym...