Clicky

Kategória: Termíny a definície

stn-en-iso-9001-o1-oprava

STN EN ISO 9001/O1 oprava!

Oprava č.1 normy STN EN ISO 9001:2016 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (ISO 9001: 2015) bola publikovaná a je k dispozícií zdarma …

ISO 9001:2015 Preventívne opatrenia

ISO 9001:2015 a Preventívne opatrenia

Norma ISO 9001:2015 už nepoužíva termín preventívne opatrenia. Preventívne opatrenia sa stali integrálnou súčasťou činností na riešenie rizík a príležitostí. Téme sa venujeme podrobnejšie v tomto príspevku.

ISO 9001:2015 Preskúmanie manažmentom

ISO 9001:2015 a Preskúmanie manažmentom

Nová norma ISO 9001:2015 prináša aj zmeny v procesoch a činnostiach súvisiacich s preskúmaním manažmentom. Venujeme sa im v tomto príspevku.

ISO 9001:2015 Dokumentovaná informácia

ISO 9001:2015 a Dokumentované informácie

Nová norma ISO 9001:2015 prináša zásadné zmeny v oblasti riadenia dokumentácie systémov manažérstva kvality. Prehľadu najdôležitejších zmien sa venujeme v tomto príspevku.

ISO 9000:2015 Základy a slovník

ISO 9000:2015 Základy a slovník

Popri revízií normy ISO 9001 bola revidovaná aj norma ISO 9000 Systémy manažérstva kvality – Základy a slovník. Prinášame vám základné informácie o jej cieľoch a obsahu.

ISO 9001:2015 Čo zatiaľ nerobiť pri prechode na novú normu

Čo zatiaľ nerobiť pri prechode na novú normu ISO 9001:2015?

Revízia normy ISO 9001:2015 prinesie veľa zmien, ktoré budete musieť urobiť. Sú však veci, ktoré podľa predbežného návrhu normy DIS 9001:2014 nemusíte robiť. V tomto príspevku sa na ne pozrieme. Rušiť predstaviteľa manažmentu Nemusíte rušiť predstaviteľa manažmentu. Napriek tomu, že predbežný návrh normy DIS 9001:2014 nedefinuje požiadavku na menovanie predstaviteľa manažmentu, môžete si ponechať súčasného, alebo menovať nového....