Clicky

Čo je nové v revízii noriem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001?

Prinášame vám informácie o aktuálnom stave v revízii najpoužívanejších ISO noriem pre systémy manažérstva kvality ISO 9001, environmentu ISO 14001 a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci OHSAS 18001 (ISO 45001). 

ISO 9001:2015 Aktuality

Aktualizované: Norma ISO 9001:2015 bola publikovaná 23. septembra 2015.

Norma ISO 14001:2015 bola publikovaná 15. septembra 2015.

Proces revízie ISO štandardov zahŕňa šesť fáz:

FázaNázovDokument
1Proposal stageNWIP – New Work Item Proposal
2Preparatory stageWD – Working Draft
3Committee stageCD – Committee Draft
4Enquiry stageDIS – Draft International Standard
5Approval stageFDIS – Final International Standard
6Publication stageISO standard

Aký je aktuálny stav revízie ISO štandardov pre systémy manažérstva kvality? V ktorej fáze procesu revízie sa momentálne nachádzajú?

Norma ISO 9001

Revízia normy ISO 9001 je v predposlednej piatej fáze – vypracováva sa finálny návrh normy ISO/FDIS 9001:2015.

Technická komisia zodpovedná za revíziu normy preskúmava viac ako 3 000 komentárov, ktoré boli k návrhu normy predložené. Akceptované komentáre budú zapracované do finálneho návrhu normy.

Nepredpokladá sa, že by predložené komentáre zásadným spôsobom menili obsah návrhu normy. Podľa predbežných informácií by mal byť finálny návrh normy publikovaný na pripomienkovanie v júli 2015.

Konečné vydanie normy ISO 9001:2015 je plánované v septembri 2015. Aktualizované: Norma bola vydaná 23. septembra 2015.

Norma ISO 14001

Revízia normy ISO 14001 je v predposlednej piatej fáze – vypracováva sa finálny návrh normy ISO/FDIS 14001:2015.

Technická komisia zodpovedná za revíziu normy preskúmava okolo 1 400 komentárov, ktoré boli k návrhu normy predložené a budú podkladom pre zapracovanie do finálneho návrhu normy.

Ani tu sa nepredpokladá, že predložené komentáre by významne menili pôvodný návrh normy. Vydanie finálneho návrhu na pripomienkovanie je predbežne plánované v apríli 2015. Konečné vydanie normy ISO 14001:2015 je plánované v septembri 2015. Aktualizované: Norma bola vydaná 15.septembra 2015.

Norma OHSAS 18001

Revízia normy ISO 45001 (doteraz pod označením OHSAS 18001) je v tretej fáze – ISO/CD 45001:2015.

Aktuálne prebieha prvá fáza konzultácií k návrhu tejto normy. Krajiny, ktoré sú členmi ISO majú dva mesiace na to, aby vyjadrili svoj postoj k predloženému návrhu normy a formulovali spoje pripomienky. Vydanie normy ISO 45001:2015 je predbežne plánované v roku 2016.

Ostatné normy

Okrem noriem ISO 9001, ISO 14001ISO 45001 procesom revízie už prešli alebo aktuálne prechádzajú aj ostatné normy, zamerané na systémy manažérstva:

  • Informačná bezpečnosť – ISO/IEC 27001:2013 (revidovaná),
  • Bezpečnosť spoločnosti – ISO 22301:2012 (revidovaná),
  • Výroba automobilov a ich náhradných dielcov – ISO/TS 16949 (reviduje sa).

Ako ďalej postupovať?

Revízia ISO noriem zameraných na systémy manažérstva je dobrým štartovacím základom pre tvorbu integrovaných systémov manažérstva. Rovnaká 10 kapitolová štruktúra noriem podľa Annex SL vytvára ideálny základ pre nastavenie a zjednodušenie súčasných systémov manažérstva.

Schválené návrhy revidovaných noriem ISO 9001ISO 14001 sú už teraz výbornou štartovacou pozíciou pre prípravu na prechod na ich revidované verzie. Hoci budú vydané koncom roka 2015, už teraz je najvyšší čas začať.

Využite publikované návrhy noriem ISO/DIS 9001:2014ISO/DIS 14001:2014 na vypracovanie rozdielovej (GAP) analýzy a prípravu plánu prechodu.

Aj Medzinárodné akreditačné fórum (IAF) už publikovalo návod na plánovanie prechodu na ISO 9001:2015. Takže nečakajte a začnite už teraz.

Zdroj: www.iso.org


Akadémia9001

Mohlo by vás ešte zaujímať:

Ako vám vieme pomôcť?

  • Vyberte si z nášho balíka služieb pre zavedenie požiadaviek revidovaných noriem a certifikáciu tu: