Clicky

POZÝVAME VÁS NA KURZ RIADENIE RIZÍK PRAKTICKY

13. - 14. marca 2019 v Bratislave

ISO 31000:2018 Slovenský preklad

Norma ISO 31000: 2018 bola publikovaná 15. februára 2018. Pripravujeme jej slovenský preklad … 

iso-31000-2018-slovensky-preklad

Dňa 15. februára 2018 bola publikovaná norma ISO 31000:2018 Manažérstvo rizika – Návod, ktorá nahrádza normu ISO 31000:2009 Manažérstvo rizika – Zásady a návod

S potešením vás môžeme informovať, že nás Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky poctil dôverou a poveril nás prekladom normy ISO 31000:2018 do slovenčiny.

Návrh slovenského prekladu normy ISO 31000:2018 je hotový a bol predložený členom pracovnej skupiny TK22 na pripomienkovanie. Konečný návrh by mal byť dokončený 31.októbra 2018.

Následne bude norma vydaná v rámci sústavy technických noriem STN

O jej vydaní vás budeme informovať.


Mohlo by vás ešte zaujímať:

Ako vám vieme pomôcť?

  • Vyberte si z nášho balíka služieb pre zavedenie požiadaviek revidovaných noriem a certifikáciu tu: