Clicky

ISO 31000:2018 Slovenský preklad

Norma ISO 31000: 2018 bola publikovaná 15. februára 2018. Pripravujeme jej slovenský preklad … 

iso-31000-2018-slovensky-preklad

Dňa 15. februára 2018 bola publikovaná norma ISO 31000:2018 Manažérstvo rizika – Návod, ktorá nahrádza normu ISO 31000:2009 Manažérstvo rizika – Zásady a návod

S potešením vás môžeme informovať, že nás Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky poctil dôverou a poveril nás prekladom normy ISO 31000:2018 do slovenčiny.

Návrh slovenského prekladu normy ISO 31000:2018 je hotový a bol predložený členom pracovnej skupiny TK22 na pripomienkovanie. Konečný návrh by mal byť dokončený 31.októbra 2018.

Následne bude norma vydaná v rámci sústavy technických noriem STN

O jej vydaní vás budeme informovať.


Mohlo by vás ešte zaujímať:

Ako vám vieme pomôcť?

  • Vyberte si z nášho balíka služieb pre zavedenie požiadaviek revidovaných noriem a certifikáciu tu:

Vladimíra Duníková
Vladimíra Duníková
Certifikovaná IRCA Lead Auditor a Business Process Manager Professional. Má dlhoročné skúsenosti ako konzultantka a manažérka projektov v oblasti procesného manažmentu a riadenia rizík. Je členkou technickej komisie TK 22 Kvalita Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. Zastupuje Slovenskú republiku v technickom orgáne Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu ISO/TC 262. Špecializuje sa na systémy manažérstva, procesné riadenie, riadenie ľudí a rizík.
Komentáre