Clicky

ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 – Zoznámte sa!

Norma ISO 9001:2015 bola publikovaná 23. septembra 2015. Zoznámte sa s ňou v krátkom videu, ktoré publikovala ISO.

Norma ISO 9001:2015 bola schválená 15. septembra 2015 a publikovaná 23. septembra 2015.

Zoznámte sa s ňou v krátkom videu, v ktorom páni Kevin McKinley – úradujúci generálny sekretár ISO a Nigel Croft – predseda podkomisie, ktorá pripravovala revíziu normy ISO 9001, hovoria o tom, čo potrebujete vedieť o novej norme ako o východisku k schopnosti organizácií uspokojiť zákazníkov a základe pre rast a trvalo udržateľný rozvoj.

ISO 9001:2015 Zoznamte sa

Podrobne vás s novou normou ISO 9001:2015 zoznámime na našich seminároch.

Podobne ako norma ISO 9001 prešla procesom revízie aj norma ISO 14001.

Norma ISO 14001:2015 bola schválená 4. septembra 2015 a publikovaná 15.septembra 2015.

Zoznámte sa s ňou v krátkom videu, v ktorom pán Kevin McKinley – úradujúci generálny sekretár ISO a pani Annie-Marie Warris – predsedníčka podkomisie, ktorá pripravovala revíziu normy ISO 14001, hovoria o tom, čo potrebujete vedieť o novej norme ako o východisku k schopnosti organizácií redukovať dopad ich činností na životné prostredie.


Mohlo by vás ešte zaujímať:

Ako vám vieme pomôcť?

  • Vyberte si z nášho balíka služieb pre zavedenie požiadaviek revidovaných noriem a certifikáciu tu: