Clicky

ISO 9001:2015 Koniec prechodného obdobia

15. septembra 2018 skončilo trojročné prechodné obdobie pre zavedenie zavedenie nových a zmenených požiadaviek normy ISO 9001:2015 …

iso-9001-2015-koniec-prechodneho obdobia

Koniec prechodného obdobia ISO 9001:2015

15. septembra 2018 skončilo trojročné prechodné obdobie pre zavedenie nových a zmenených požiadaviek normy ISO 9001:2015 do existujúcich systémov manažérstva.

Norma ISO 9001:2015 bola schválená 15. septembra 2015 a publikovaná 23. septembra 2015. 

Kedy začalo prechodné obdobie?

Podľa rozhodnutia International Accreditation Forum – IAF (www.iaf.nu) bolo prechodné obdobie 3 roky od publikácie normy.

Podľa rozhodnutia Slovenskej národnej akreditačnej služby  [SNAS] prechodné obdobie začalo 15. septembra 2015.

Kedy skončilo prechodné obdobie?

Prechodné obdobie trvalo tri roky a podľa rozhodnutia Slovenskej národnej akreditačnej služby skončilo 15. septembra 2018.

Dokedy platia certifikáty vydané podľa normy ISO 9001:2008?

Certifikácia systémov manažérstva podľa normy ISO 9001:2008 nie je platná po 15. septembri 2018.

Certifikáty podľa normy ISO 9001:2008, ktoré boli vydané v priebehu prechodného obdobia, nie sú platné po 15. septembri 2018.


Mohlo by vás ešte zaujímať

Ako vám vieme pomôcť?

  • Navštívte naše kurzy, kde sa dozviete viac o zmenách v a o tom ako ich zaviesť do vašich systémov manažérstva.
  • Vyberte si z nášho balíka služieb pre zavedenie požiadaviek revidovaných noriem a certifikáciu tu:

Štítky: