Clicky

ISO 9001:2015 Prečo sa pripravovať už teraz?

Revízia najznámejších noriem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 je vo finálnej fáze. Termíny ich konečného vydania sa rýchlo blížia. Čo môžete robiť už teraz? Oplatí sa čakať so začatím prác a vzdelávaním až do ich konečného vydania? Je potrebné si uvedomiť niekoľko dôležitých faktov, ktoré majú zásadný význam pre úspešný prechod na nové revidované ISO normy.

V mnohých prípadoch si manažéri nechávajú prípravu prechodu na revidované normy na poslednú chvíľu, keď sa blíži koniec prechodného obdobia.

Potom s prekvapením zistia, že implementácia nových a zmenených požiadaviek ISO noriem do súčasných systémov manažérstva vyžaduje viac času a zdrojov ako predpokladali.

Je to chyba, ktorá prináša veľa zbytočného stresu a rizík. Neuvedomujú si, že existujú požiadavky, ktoré je možné implementovať už teraz – ešte pred konečným vydaním revidovaných ISO noriem.

Čo je možné z revidovaných požiadaviek ISO noriem implementovať už teraz?

Všetky ISO normy zamerané na systémy manažérstva sa revidujú podľa tzv. Annex SL, ktorá definuje ich spoločné:

 • termíny a definície,
 • štruktúru a koncepciu,
 • základné požiadavky a text.

Aj keď je momentálne revízia noriem ISO 9001, ISO 14001OHSAS 18001 vo fázach DISFDIS, tieto spoločné požiadavky podľa Annex SL sa už meniť nebudú.

Preto je možné tieto spoločné požiadavky implementovať už teraz.

Ostatné požiadavky sa ďalej spresňujú a budú známe po konečnom vydaní noriem. Ani tieto požiadavky sa už nebudú zásadným spôsobom meniť.

Rovnako sa nebudú zásadným spôsobom meniť meniť aj nové oblasti systémov manažérstva:

 • kontext organizácie,
 • vodcovstvo,
 • procesný prístup a
 • riadenie rizík a príležitostí.

Od čoho závisí rozsah prípravy na prechod na nové normy?

Rozsah prípravy prechodu na nové normy závisí hlavne od:

 • stavu vášho súčasného systému manažérstva,
 • termínu certifikačného, recertifikačného alebo dozorného auditu,
 • úrovne povedomia vašich zamestnancov o systéme manažérstva naprieč celou organizáciou od manažmentu, manažérov kvality, audítorov až po radových zamestnancov.

Začnite už dnes…

Zmeny systému manažérstva sa nedajú zrealizovať zo dňa na deň, zvlášť v oblasti riadenia rizík a príležitostí, ktoré revízia ISO noriem prináša.

Je potrebné si uvedomiť, že zmeny sa nebudú týkať iba manažérov kvality a interných audítorov. Podstatne vyššie nároky budú kladené aj na vrcholový manažment.

Nezabudnite preto do prípravy prostredia zahrnúť zamestnancov zo všetkých úrovní riadenia organizácie.

Využite príležitosti včasnej prípravy a oboznámenia sa s novými a zmenenými požiadavkami revidovaných noriem ISO 9001, ISO 14001OHSAS 18001.

Získajte viac času na prechod a vyhnite sa zbytočnému stresu a rizikám. So školeniami a prípravou prostredia pre zavedenie nových a zmenených požiadaviek ISO noriem môžete začať už dnes.


Akadémia9001

Mohlo by vás ešte zaujímať:

Ako vám vieme pomôcť?

 • Vyberte si z nášho balíka služieb pre zavedenie požiadaviek revidovaných noriem a certifikáciu tu: