Clicky

ISO/TS 16949 sa mení na IATF 16949

Norma ISO/TS 16949:2009 je jednou z najrozšírenejších noriem kvality. Podobne ako ostatné ISO normy aj táto je v procese revízie. Pripravuje sa jej vydanie.

ISO-TS-16949-sa-meni-na-IATF-16949

Norma „ISO/TS 16949:2009 Systémy manažérstva kvality. Osobitné požiadavky na používanie normy ISO 9001:2008 v organizáciách na výrobu automobilov a ich náhradných dielov“ je jednou z najrozšírenejších noriem kvality.

V nadväznosti na vydanie revidovanej normy ISO 9001:2015 v septembri minulého roka sa reviduje aj norma ISO/TS 16949.

Nová verzia normy bude mať rovnakú štruktúru ako všetky novo-revidované ISO normy v súlade s požiadavkami Annex SL a bude vychádzať z požiadaviek normy ISO 9001:2015.

Cieľom tejto normy je definovať požiadavky na vybudovanie systému manažérstva kvality, ktorý bude:

  • vytvárať podmienky pre neustále zlepšovanie,
  • vytvárať podmienky pre predchádzanie chybám,
  • bude obsahovať špecifické požiadavky a nástroje pre automobilový priemysel,
  • bude podporovať požiadavky na znižovanie odchýlok a strát v dodávateľských reťazcoch.

Revidovaná norma má silnú zákaznícku orientáciu a zohľadňuje špecifiká automobilového priemyslu.

Vydanie normy je plánované v októbri 2016 pod novým označením IATF 16949:2016.

Podľa stratégie prechodu, ktorú vydala IATF (International Automotive Task Force), certifikáty vydané podľa ISO/TS 16949:2009 nebudú platné po 14. septembri 2018.

Stratégiu prechodu si môžete stiahnuť TU.


Akadémia9001

Mohlo by vás ešte zaujímať:

Ako vám vieme pomôcť?

  • Vyberte si z nášho balíka služieb pre zavedenie požiadaviek revidovaných noriem a certifikáciu tu: