Clicky

Ako bude pokračovať príprava normy ISO 9001:2015 v tomto roku?

S blížiacom sa termínom vydania normy ISO 9001:2015 sú stále aktuálnejšie otázky o tom, čo zostáva ešte urobiť v rámci prípravy normy ISO 9001:2015 a kedy bude norma vydaná. 

 

ako-bude-pokracovať-priprava-normy-iso9001-2015

Aktualizované: Norma ISO 9001:2015 bola publikovaná 23. septembra 2015. Norma ISO 14001:2015 bola publikovaná 15. septembra 2015.

Aký je aktuálny stav prác na príprave normy ISO 9001:2015?

Návrh normy ISO/DIS 9001:2014 bol schválený s 90 percentnou úspešnosťou.

Technická komisia ISO/TC 176/SC2, ktorá je zodpovedná za prípravu revízie normy ISO 9001:2015, v rámci pripomienkovania návrhu normy ISO/DIS 9001:2014 dostala približne 3 000 pripomienok.

Z preskúmania týchto pripomienok vyplýva, že:

  • do finálneho návrhu znenia normy sa nebudú zapracovávať žiadne zásadné zmeny,
  • budú realizované len drobné redakčné úpravy,
  • v rámci prípravy finálneho návrhu normy je cieľom znenie jednotlivých článkov zjednodušiť a skrátiť, aby norma bola zrozumiteľnejšia.

Finálny návrh normy ISO/FDIS 9001:2015 bude prerokovaný na najbližšom stretnutí technickej komisie, ktoré sa uskutoční vo februári 2015.

Po prerokovaní bude finálny návrh normy ISO/FDIS 9001:2015 publikovaný a predložený na verejné pripomienkovanie v marci 2015.

Kedy bude norma ISO 9001:2015 vydaná?

Na základe aktuálneho stavu prác je termín vydania konečného znenia normy ISO 9001:2015 plánovaný na september 2015. Aktualizované: Norma ISO 9001:2015 bola publikovaná 23. septembra 2015.

Aktuálny harmonogram prípravy normy ISO 9001:2015

TermínDokumentKód dokumentu
November 2014Úvodná verzia finálneho návrhu normyInitial draft FDIS
Január 2015Konečná verzia finálneho návrhu normyFinal draft FDIS
Marec 2015Začiatok pripomienkovania finálneho návrhu normyFDIS ballot closes
August 2015Koniec pripomienkovania finálneho návrhu normyFDIS ballot closes
September 2015Vydanie normyISO publication

Slovník pojmov prípravy normy ISO 9001:2015

SkratkaPojem ENGPojem SVK
CDCommittee DraftNávrh normy technickej komisie
DISDraft International StandardPredbežný návrh normy
FDISKonečný návrh normyFinal Draft International Standard
PublicationISO 9001 standard is now liveVydanie normy ISO 9001

Ako postupuje revízia ostatných noriem systémov manažérstva?

Proces revízie normy ISO 14001 pokračuje paralelne s revíziou normy ISO 9001. Návrh normy ISO/DIS 14001:2014 bol schválený v decembri 2014 s 92% úspešnosťou.

Aktuálne sa posudzujú pripomienky a pracuje sa na finálnom návrhu normy ISO/FIDS 14001:2015.

Vydanie konečnej verzie normy ISO 14001:2015 je plánované rovnako ako vydanie konečnej verzie normy ISO 9001:2015 na september 2015. Aktualizované: Norma ISO 14001:2015 bola publikovaná 15. septembra 2015.

Pokračuje aj revízia normy OHSAS 18001, ktorá bude po novom označená ISO 45001.

Momentálne je jej revízia vo fáze návrhu ISO/CD 45001:2014. Jej vydanie je plánované v roku 2016.

Norma ISO/IEC 27001:2013 už bola zrevidovaná a bola vydaná v novej štruktúre podľa Annex SL. To znamená, že je kompatibilná a integrovateľná s revidovanými normami ISO 9001, ISO 14001ISO 45001.

zdroj: www.iso.org


Podrobne vás s novou normou ISO 9001:2015 zoznámime na našich seminároch.

ISO 9001:2015 Zoznamte sa

Mohlo by vás ešte zaujímať:

Prehľad zmien v revízii ISO 9001:2015

Ako vypracovať Rozdielovú analýzu noriem ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015?

Ako vypracovať Akčný plán pre zavedenie zmien ISO 9001:2015?

Ako vám vieme pomôcť?

  • Vyberte si z nášho balíka služieb pre zavedenie požiadaviek normy ISO 9001:2015 a certifikáciu tu: