Clicky

Norma ISO 45001 schválená!

Norma ISO 45001 Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci bola schválená!

iso-45001-2018-manazerstvo-BOZP-schvalena

Proces prípravy normy ISO 45001 sa blíži do úspešného konca. Norma bola 31.01.2018 schválená 93% hlasov.

Aktualizované: Norma bola publikovaná 12. marca 2018 Publikovanie normy je plánované na 12. marca 2018.

Norma ISO 45001:2018 Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – Požiadavky s návodom na použitie

Norma ISO 45001 je novou normou a prvým medzinárodným štandardom, ktorý stanovuje požiadavky pre systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Nahradí tak normu OHSAS 18001:2007 Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – Požiadavky.

Norma ISO 45001 je navrhnutá tak, aby pomáhala organizáciám riadiť riziká a príležitosti súvisiace s BOZP a zlepšovala celkovú výkonnosť BOZP s cieľom chrániť pracovníkov na všetkých úrovniach riadenia organizácií.

Norma ISO 45001:2018 nahrádza štandard OHSAS 18001:2007 a zosúlaďuje sa svojou 10 kapitolovou štruktúrou s ostatnými normami pre systémy manažérstva, vrátane ISO 9001:2015ISO 14001:2015, čo organizáciám výrazne pomôže pri implementácii jej požiadaviek do existujúceho systému manažérstva a celkovej integrácii rôznych systémov manažérstva v organizácii.

Tak ako pri predchádzajúcich normách ISO 9001:2015ISO 14001:2015 aj v prípade normy ISO 45001 budú mať organizácie, ktoré sú v súčasnosti certifikované podľa požiadaviek normy OHSAS 18001:2007,  trojročné prechodné obdobie pre implementáciu požiadaviek normy ISO 45001.

Už čoskoro vás budeme informovať o novýchzmenených požiadavkách v systéme manažérstva BOZP ako aj ďalších oblastiach súvisiacich s prechodom na novú normu ISO 45001

Aktualizované: Slovenská verzia normy bola vydaná 1. februára 2019 pod označením STN ISO 45001:2019 a je dostupná na Portáli noriem SUTN.

Podrobne sa s normou ISO 45001:2018 môžete zoznámiť na našich kurzoch.


Mohlo by vás ešte zaujímať:

Ako vám vieme pomôcť?

  • Vyberte si z nášho balíka služieb pre zavedenie požiadaviek revidovaných noriem a certifikáciu tu:
  • Navštívte naše kurzy, kde sa dozviete viac o zmenách a o tom, ako ich zaviesť do vašich systémov manažérstva.
Štítky: