Clicky

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti ACCIA, s.r.o., so sídlom Armádna 1655/5, 911 01 Trenčín, IČO 47408197, DIČ 2023872268, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 28876/R (ďalej len ACCIA, s.r.o.) a našich zákazníkov, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou ACCIA, s.r.o. a kupujúcim prostredníctvom internetu a predmetom ktorých je nákup seminárov, služieb, online kurzov a digitálnych produktov prostredníctvom internetovej stránky www.iso9001-2015.sk.

Platobné a dodacie podmienky

 • Kurzom sa rozumie verejný kurz alebo kurz v priestoroch organizácie.
 • Registráciou sa rozumie prihláška na kurz.
 • Jednotlivé registrácie budú zaradené podľa toho, v akom poradí boli prijaté.
 • Kurz sa uskutoční iba v prípade, ak sa naň prihlási dostatočný počet účastníkov.
 • V prípade prekročenia voľných miest na kurze, alebo nedostatočného počtu účastníkov, bude ponúknutý náhradný termín kurzu, alebo zrušenie registrácie.
 • Po prijatí registrácie bude zaslaná zálohová faktúra.
 • Po konaní kurzu bude odoslaná faktúra ako daňový doklad.
 • Platby v hotovosti v mieste konania kurzu sú možné po predchádzajúcej dohode.

Zľavy

 • Zľava 10% za každého registrovaného pri súčasnej objednávke 3 až 5 osôb z jednej organizácie,
 • Zľava 15% za každého registrovaného pri súčasnej objednávke 6 a viac osôb z jednej organizácie.
 • Uvedené zľavy sa vzťahujú na jeden termín konania kurzu.
 • Zľava bude automaticky zohľadnená vo faktúre.
 • V prípade storna niektorého z registrovaných, ktorí uplatňujú zľavu, na celkový počet menší, ako požadujú podmienky poskytnutia zľavy, bude zaslaná faktúra s cenou vo výške rozdielu celkovej ceny a ceny s poskytnutou zľavou.
 • Doplatok je potrebné uhradiť pred termínom konania kurzu.

Storno podmienky

 • Registrácia na kurz je záväzná. Môžete ju zrušiť najneskôr 7 pracovných dní pred jeho konaním.
 • Zrušenie registrácie musí byť urobené písomne formou e-mailu, alebo obchodného listu.
 • Ak nebude vaša registrácia zrušená spôsobom a v lehote uvedenej vyššie, ste povinný uhradiť cenu zodpovedajúcu:
  • 100% ceny za kurz, ak dôjde k písomnému zrušeniu registrácie v deň konania kurzu, alebo po jeho konaní, alebo sa nezúčastníte kurzu bez predchádzajúceho zrušenia registrácie.
  • 70% ceny za kurz, ak dôjde k písomnému zrušeniu registrácie 1 až 2 pracovné dni pred konaním kurzu.
  • 50% ceny za kurz, ak dôjde k písomnému zrušeniu registrácie 3 až 6 pracovných dní pred konaním kurzu.
 • Na kurz je možné poslať náhradného účastníka.

Dátum platnosti: od 01. 03. 2015