Clicky

PECB Partnerstvo

S potešením si Vám oznamujeme, že sme uzatvorili partnerstvo so spoločnosťou PECB.

accia-pecb-partnership

PECB je certifikačný orgán pre osoby, systémy manažérstva a produkty podľa širokej škály medzinárodných noriem – ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 20000, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27005, ISO 22301, ISO 26000, ISO 22000, OHSAS 18001, ISO 28000, ISO 50001 a ďalších.

Pomáha profesionálom v rôznych oblastiach rozvíjať svoje kompetencie prostredníctvom vzdelávania, hodnotenia a certifikácie.

Je globálnym poskytovateľom kurzov, skúšok, auditov a certifikačných služieb v oblasti systémov manažérstva kvality, environmentu, bezpečnosti a ochrany zdravia, rizík, informačnej bezpečnosti, biznis kontinuity a ďalších.

Našim cieľom je prostredníctvom tohto partnerstva poskytnúť Vám prístup k týmto medzinárodne certifikovaným kurzom, osobným a firemným certifikáciám.

Tlačovú správu si môžete prečítať tu.