Clicky

Pokročilé stratégie znižovania rizík a praktické nástroje a techniky pre ich posudzovanie

Pozývame vás na konferenciu „Pokročilé stratégie znižovania rizík a praktické nástroje a techniky pre ich posudzovanie“ …

risk-and-opportunity-day-2019

V spolupráci so spoločnosťou eFOCUS vás pozývame na konferenciu:

Pokročilé stratégie znižovania rizík a praktické nástroje a techniky pre ich posudzovanie

Cieľom konferencie je prezentovať najlepšie skúsenosti z oblasti nástrojov a techník riadenia rizík a príležitostí.

Predstavíme vám novú normu manažérstva rizík IEC/ISO 31010 Techniky posudzovania rizík.

Prezentované prípadové štúdie z praxe odhalia najlepšie skúsenosti, stratégie a postupy v manažérstiev rizík.

V popoludňajšom bloku sa sústredíme na tréning a nácvik troch techník manažérstva rizík: SWOT analýzu, Paretovo pravidlo a Brainstorming.

Konferencia sa uskutoční 20. marca v Austria Hotel Trend v Bratislave.

Program konferencie nájdete tu a prihlásiť sa môžete tu.