Clicky

Prečo blog o revízií normy ISO 9001:2015?

Klienti sa nás často pýtajú, aké zmeny prinesie revízia normy ISO 9001:2015? Pretože sa otázky často opakujú, rozhodli sme sa iniciovať tento projekt, v rámci ktorého chceme s Vami tieto informácie zdieľať. Budeme radi, ak sa okolo tohto projektu vytvorí komunita, ktorá bude zmysluplne diskutovať  o pripravovaných zmenách.

Revízia normy ISO 9001:2015

Hrozba alebo príležitosť?

Na úvod sme pre Vás ako uvítanie pripravili e-book zdarma, v ktorom nájdete základné informácie o tom, aké zmeny prinesie revízia normy ISO 9001:2015.

V súvislosti s revíziu noriem radu ISO 9000 boli vždy vedené veľké diskusie a očakávania či už pozitívne alebo negatívne. A ešte väčšie a búrlivejšie diskusie nastali, keď bolo potrebné zmeny v normách zaviesť do praxe. Nebude tomu inak ani pri práve prebiehajúcej a pripravovanej revízii normy ISO 9001:2015 zameranej na systémy manažérstva, alebo ľudskou rečou a jednoducho povedané:

  • ak ste MANAŽÉR – na to ako každý deň riadite, zlepšujete a inovujete svoju firmu,
  • ak ste ZAMESTNANEC – na to ako najefektívnejšie máte robiť to, čo sa od Vás očakáva.

Či už naše reakcie po vydaní normy budú pozitívne alebo negatívne závisí len a len od nás. Kto má motiváciu a bude chcieť hľadať v revízii pozitíva určite ich nájde a úspešne ich využije v predstihu pred konkurenciou už dnes. Kto nie a zmeny považuje za hrozbu, tomu niet pomoci a nepomôžu mu žiadne konzultačné a prezentačné aktivity, motivačné školenie alebo presviedčanie o výhodách zmien v riadení firmy bez ohľadu na „nejakú“ revíziu normy. Naďalej bude považovať svoj vlastný systém manažérstva (!) za niečo oddelené a formálne, čo sa ho netýka. Školiace a konzultačné aktivity budú pre neho iba stratou času a peňazí. Prínos žiadny.

Ľudia buď motivovaní sú alebo nie sú.

Presviedčanie ani nič iné nepomôže.

E-book sme napísali pre Vás. Pre ľudí, ktorí nepovažujú zmeny za hrozbu. Naopak. Vidia v nich príležitosť. Vieme, že Ste podnikaví ľudia, ktorým nechýba vízia, odvaha ani kreativita a snažíte sa prekonať zastarané spôsoby myslenia, riadenia, zdieľania znalostí, skúseností a vzdelávania. Uvedomujete si potrebu zlepšovania a inovácií. Riadenie rizík v súčasnom meniacom sa podnikateľskom prostredí považujete za samozrejmosť. Revíziu normy nevidíte ako prácu naviac ale ako inšpiráciu pre ďalší rast a rozvoj seba, svojich ľudí a svojej firmy.

E-book sme nenapísali pre ľudí, ktorí sa za každú cenu snažia myslieť negativisticky, kritizujú každú zmenu, automaticky v nej vidia hrozbu, hoci sa s ňou ani neoboznámili. Nesnažia sa a nechcú vidieť aspoň malé pozitíva, viac rečnia ako konajú. Systém riadenia firmy vidia iba ako súbor „striktných“ požiadaviek, papierových dokumentov a zbytočných formulárov, nie ako nástroj riadenia, zlepšovania a inovácií. Sú frustrovaní z neúspechu a nevedia, že nástroj úspechu majú vo vlastných rukách. Ako si ho nastavili tak ho (ne)využívajú a tak sa im darí.

Chceme Vás však podporiť a úprimne bude pre nás a vieme, že aj pre Vás dvojnásobným úspechom, ak si e-book napriek tomu prečítate a pridáte sa na stranu ľudí, ktorí dokážu a hlavne chcú využiť príležitosť zmeny na zmenu. Dokážete to!

Revízia normy ISO 9001:2015 je ešte stále v štádiu prípravy. Chceme však, aby Ste boli o krok vpred. Veríme, že tých, ktorí využijete príležitosť, ktorú revízia normy ponúka, bude väčšina a budete jasným dôkazom toho, že úspech závisí od správneho riadenia, zlepšovania a inovácie Vášho biznisu.


Štítky: