Clicky

Revízia normy ISO 9001 sa dostala do ďalšej fázy

Nedávne hlasovanie schválilo najnovší návrh revidovanej normy ISO 9001 pre systémy manažérstva kvality. Dokument teraz postúpil do ďalšej fázy štandardného vývojového procesu ISO.

Norma ISO 9001 prechádza pravidelnou revíziou raz za 3 5 rokov. Cieľom je zabezpečiť, aby zohľadňovala aktuálne zmeny podnikateľského prostredia.

Nové vydanie, ktoré sa očakáva v roku 2015, bude obsahovať niektoré dôležité zmeny.

Dr. Nigel Croft, predseda podkomisie ISO, ktorá reviduje normu ISO 9001, vysvetľuje, aké sú hlavné zmeny a ďalšie kroky pri revízii normy:

Najnovší návrh (DIS – Draft International Standard) bol predložený na hlasovanie v súlade s postupmi ISO a dostal takmer 90% hlasov, čo je dosť na to, aby postúpil do ďalšej fázy – konečný návrh medzinárodnej normy (FDIS -Final Draft International Standard).

Členovia podkomisie ISO pre revíziu normy budú teraz prechádzať všetky pripomienky prijaté počas hlasovania s cieľom vytvoriť konečný návrh, ktorý bude následne predložený na hlasovanie.

Sme na správnej ceste sme v súladeplánom vydania revízie,“ hovorí Nigel Croft, a dodáva: Nová verzia sa veľmi silno opiera o tri základné kľúčové pojmy:

  • procesný prístup úzko zviazaný so strategickým riadením,
  • metodiku P-D-C-A (Plan-Do-Check-Act), na úrovni jednotlivých procesov ako aj celého systému,
  • a myslenie založené na  rizikách, ktorého cieľom je zabrániť nežiaducim dôsledkom.

ISO 9001 je jednou z najznámejších ISO noriem s viac ako 1,1 miliónom vydaných certifikátov po celom svete.

Obsahuje požiadavky, ktoré umožňujú spoločnostiam preukázať, že môžu ponúknuť svojim zákazníkom kvalitné a konzistentné produkty a služby.

Nová norma ISO 9001 poskytuje tiež rámec, ktorý pomáha zefektívniť procesy a tak zvýšiť výkonnosť firiem.

Zdroj: www.iso.org


Akadémia9001

Mohlo by vás ešte zaujímať:

Ako vám vieme pomôcť?

  • Vyberte si z nášho balíka služieb pre zavedenie požiadaviek revidovaných noriem a certifikáciu tu:


Ako vám vieme pomôcť?

Vieme vám poradiť s vypracovaním rozdielovej (GAP) analýzy súčasného stavu vášho systému manažérstva a návrhom Akčného plánu pre prechod na revidovanú normu.

Využite nezáväznú konzultáciu ZDARMA!


Štítky: