Clicky

Risk & Opportunity Day 2017

Pozývame Vás na druhý ročník konferencie Risk & Opportunity Day. Tento ročník je zameraný na nástroje a techniky riadenia rizík a príležitostí.

Risk & Opportunity Day 2017

Nástroje a techniky riadenia rizík a príležitostí

risk-and-opportunity-day-2017

Pozývame Vás na druhý ročník konferencie Risk & Opportunity Day.

Tento ročník je zameraný na najlepšie skúsenosti z oblasti nástrojov a techník riadenia rizík a príležitostí.

Osobitná pozornosť bude venovaná riadeniu rizík a príležitosti z pohľadu ISO noriem, auditovaniu požiadaviek ISO noriem ako aj riadeniu rizík v rozličných oblastiach, ako sú dodávateľské vzťahy, ľudských zdrojov, ale aj informačnej bezpečnosti či projektového riadenia.

Konferencia je určená pre vyšší a stredný manažment, manažérov projektov a procesov, manažérov riadenia rizík, predstaviteľov manažmentu pre systémy manažérstva, manažérov kvality, environmentu, bezpečnosti, predstaviteľov certifikačných orgánov, interných a externých audítorov pre systémy manažérstva a ďalších, ktorých zaujíma téma riadenia rizík a príležitostí.

Konferencia sa bude konať 19. apríla 2017 v hoteli Holiday Inn v Bratislave.

Program konferencie

09:00 - 09:10Privítanie
Jozef Šupšák, šéfredaktor efocus.sk
Špeciálny hosť
09:10 - 09:50Ako v manažmente zdravo riskovať aj vďaka pohybu
Vlado Zlatoš, CEO a zakladateľ 6-tich inovatívnych spoločností z oblasti zdravia a pohybu
I. Riziká a ISO normy
09:55 - 10:35Manažérstvo rizík - techniky posudzovania rizík podľa normy IEC 31010
Vladimíra Duníková, Risk&Business Process Manager, ACCIA Consulting
10:35 - 11:10Prestávka na kávu
11:00 - 11:50Požiadavky na riadenie rizík a príležitostí z pohľadu aktuálnych certifikačných noriem, skúsenosti z praktického výkonu auditov nových požiadaviek ISO noriem na riadenie rizík z pohľadu audítora
Pavel Horník, vedúci auditor, TÜV SÜD Slovakia
II. Riadenie rizík v praxi
11:55 - 12:15Personálne riziká v dynamike zmien podnikateľského prostredia
Mojmír Kališ, nezávislý konzultant v oblasti personalistiky
12:20 - 12:40Prípadová štúdia: Implementácia FMEA (Analýza možných chýb a ich dôsledkov) vo výrobných procesoch Slovenskej Grafie, a.s.
Radoslav Čupík, Project manager, FBE, Peter Kosík, výrobný riaditeľ, Slovenská Grafia, a.s.
12:40 - 13:40Obed / Networking
13:40 - 14:00Krízové možnosti zvládnutia nedostatku ľudí
Filip Gergely, CEO of GQsystems
14:05 - 14:25Analýza rizik ako podklad pre business case
Jiří Vilímovský, Operational Risk Management, Slovenská sporiteľňa
14:30 - 14:50Riadenie projektových rizík podľa medzinárodných noriem a metodík
Róbert Kormaňák, Projektový manažér a konzultant, R.K.C.,
14:55 - 15:15Riadenie rizík informačnej bezpečnosti
Pavol Adamec, Risk Assurance Services Director, PricewaterhouseCoopers Slovensko
15:15 - 15:35Prestávka na kávu
15:40 - 16:00Metodika RIPRAN
Jaromír Pitaš, Katedra managementu, Univerzita obrany, Česká republika
16:05 - 16:25Nová smernica GDPR a jej dopady na riadenie rizík
Zbyněk Malý, Data cons
16:30 - 16:45Ukončenie konferencie

Podrobnejšie informácie na tomto odkaze.

Prihlásiť sa môžete na tomto odkaze.


Akadémia9001

Mohlo by vás ešte zaujímať:

Ako vám vieme pomôcť?

  • Vyberte si z nášho balíka služieb pre zavedenie požiadaviek revidovaných noriem a certifikáciu tu: