Clicky

Pozývame Vás na kurz

Integrovaný systém riadenia rizík podľa normy ISO 31000
so zameraním na požiadavky noriem
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 45001:2016

Seminar-ISO31000-170510-Prihlaska

Lektori

Vladka Duníková

Certifikovaná IRCA Lead Auditor a Business Process Manager Professional. Má dlhoročné skúsenosti ako konzultantka a manažérka projektov v oblasti procesného manažmentu a riadenia rizík. Je členkou technickej komisie TK 22 Kvalita Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. Zastupuje Slovenskú republiku v technickom orgáne Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu ISO/TC 262. Špecializuje sa na systémy manažérstva, procesné riadenie, riadenie ľudí a rizík.

Čo sa dozviete?

 • zrozumiteľne, "ľudskou rečou", vám vysvetlíme ako riadiť rizikápríležitosti,
 • vysvetlíme vám požiadavky na riadenie rizík a príležitostí podľa normy STN EN ISO 9001:2016 [ISO 9001:2015],
 • predstavíme vám normu STN ISO 31000:2011, ako univerzálny návod na integrované riadenie rizík a príležitostí,
 • ukážeme vám, ako navrhnúť systém a proces manažérstva rizík a príležitostí,
 • dozviete sa, ako zaviesť manažérstvo rizík a príležitostí do vášho systému manažérstva,
 • spoznáte príjemné prostredie hotela Elizabeth v Trenčíne 🙂

Obsah kurzu

 • požiadavky normy STN EN ISO 9001:2016 [ISO 9001:2015] na manažérstvo rizík,
 • integrované riadenie rizík a príležitostí [ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001...]
 • komentovaný výklad normy STN ISO 31000:2011 Manažérstvo rizika. Zásady a návod s príkladmi aplikácie,
  • predmet normy,
  • termíny a definície,
  • zásady,
  • systém manažérstva rizika,
   • mandát a záväzok,
   • návrh systému manažérstva rizika,
   • zavedenie manažérstva rizika,
   • monitorovanie a preskúmavanie systému,
   • nepretržité zlepšovanie systému,
  • proces manažérstva rizika,
   • komunikácia a poradenstvo
   • vytváranie súvislostí,
   • identifikácia rizika,
   • analýza rizika,
   • hodnotenie rizika,
   • zaobchádzanie s rizikom,
   • monitorovanie a preskúmavanie,
 • softvérová podpora procesu manažérstva rizika a príležitostí,
 • príprava zavedenia systému manažérstva rizík do systému manažérstva firmy,
  • rozdielová analýza,
  • akčný plán prechodu.

Pre koho je kurz určený

 • manažérov na všetkých úrovniach riadenia,
 • predstaviteľov manažmentu v rámci systémov manažérstva,
 • vlastníkov a manažérov procesov,
 • manažérov kvality, riadenia rizík, projektovzákaziek,
 • interných audítorov,
 • a ďalších, ktorých zaujíma téma riadenie rizík.

Termín a miesto konania

Cena

 • cena kurzu je 180 EUR bez DPH [216 EUR s DPH]
 • zľava 10% za každého prihláseného pri súčasnej objednávke 3 až 5 osôb z jednej organizácie, *
 • zľava 15% za každého prihláseného pri súčasnej objednávke 6 a viac osôb z jednej organizácie. *

* zľavy nie je možné kombinovať s inými aktuálnymi zľavami

Cena obsahuje:

 • know-how,
 • farebné školiace materiály v tlačenej forme,
 • obed,
 • občerstvenie počas konania kurzu.

Účastníci seminára dostanú Osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Prosíme. prečítajte si Obchodné podmienky!

Prihláste sa prostredníctvom formulára nižšie,

alebo si stiahnite prihlášku pošlite na adresu accia@accia.sk,

alebo objednajte na tel.: +421 32 390 4132

PRIHLÁSENIE ONLINE

Počet miest je obmedzený - prihláste sa čo najskôr !

Ako hodnotia už konané kurzy účastníci?

Perfektne pripravené, presvedčivo prezentované na veľmi profesionálnej úrovni a priamo použiteľné v praxi.
Ing. Viktor ŠlapkaInter M&K, s.r.o
Kurz hodnotím ako veľmi prínosný.
Ing. Jan BednářSlovenské elektrárne, a.s., Závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce
Kurz mi priniesol nové poznatky a iný pohľad na identifikovanie a riadenie rizík tak, aby sa minimalizovalo intuitívne rozhodovanie a riadenie. Odporúčam ďalším záujemcom.
Ing. Jozef MikitaREGADA, s.r.o., výkonný riaditeľ
Kurz hodnotím ako veľmi prínosný nielen v oblasti osobného rozvoja v oblasti riadenia rizík, ale hlavne v oblasti podnikateľského prostredia. Získané vedomosti využijeme pri návrhu a vývoji EHS platformy. Určite odporúčam ďalším záujemcom.
Ing. Peter ŠkyrtaDenkstatt Slovakia, s.r.o., konzultant
Kurz hodnotím veľmi dobre! V dnešnom uponáhľanom svete sme získali prehľadné informácie o riadení rizík. Odporúčam ostatným. Manažérstvo rizík je budúcnosť!
Ing. Tibor OpatovskýENSECO, a.s., hlavný technológ výstavby
Získali sme objasnenie riadenia rizík podľa podľa ISO 31000 a praktické návody na implementáciu. Odporúčam kurz všetkým, ktorí majú potrebu a záujem profitovať z riadenia rizík.
Ing. Lucius MarušekENSECO, a.s., manažér IMS
Kurz hodnotím veľmi kladne aj vzhľadom na vysokú úroveň lektorky. Organizácia seminára bola na vysokej úrovni. Poznatky určite využijem vo svojej práci.
Jana RafayováJohns Manville Slovakia, a.s., zmocnenenc pre SMK
Komplexné informácie využiteľné v praxi podané zaujímavou formou. Určite odporúčam.
Ing. Michal GálSecop, s.r.o., procesný inžinier