Clicky

Ste tu prvýkrát?

Vítame Vás!

O čom je tento blog?

O príležitostiach, ktoré norma ISO 9001:2015 vytvára pre zjednodušenie Vašich systémov manažérstva.

O možnostiach, ktoré poskytujú princípy, na ktorých je norma postavená, pre ich využitie ako efektívny nástroj pre riadenie, zlepšovanieinovácie.

Nájdete tu články a návody, prostredníctvom ktorých získate prehľad o pripravovaných zmenách normy ISO 9001 a ich dopade na Vaše systémy manažérstva.

Techniky a nástroje , ktoré Vám uľahčia zavádzanie pripravovaných zmien normy ISO 9001 do Vašich systémov manažérstva

Rady a postupy ako najefektívnejšie zvládnuť pripravované zmeny a tipy ako ich zaviesť do Vašich systémov manažérstva.

Kto sme?

Navrhujeme, optimalizujeme a integrujeme systémy manažérstva s využitím metód a nástrojov procesného riadenia a vizuálneho manažmentu.

"Veríme že, riadenie firiem môže byť prehľadné a účinné, ak využívajú správny SYSTÉM. Norma ISO 9001:2015 vytvára príležitosti pre vytváranie takýchto systémov."

Vladka Duníková a Milan Rojko

ACCIA Consulting

Aké rubriky a články o norme ISO 9001:2015 tu nájdete?

Články súvisiace s obsahom jednotlivých oblastí normy ISO 9001:2015

Normatívne odkazy

Kontext organizácie

Vodcovstvo

Plánovanie

Podpora

Hodnotenie výkonnosti

Zlepšovanie