Clicky

STN EN ISO 14001 vydaná

Slovenský preklad normy ISO 14001:2015 bol vydaný pod označením STN EN ISO 14001:2016 Systémy manažérstva environmentu Požiadavky s pokynmi na použitie.

STN EN ISO 14001 Vydaná

Potom, ako bol 01.02.2016 vydaný slovenský preklad normy ISO 9001:2015, bol vydaný tiež slovenský preklad normy ISO 14001:2015.

Norma STN EN ISO 14001

Slovenský preklad normy ISO 14001:2015 je od dnešného dňa [01.04.2016] dostupný pod označením STN EN ISO 14001 – Systémy manažérstva environmentu Požiadavky s pokynmi na použitie.

Norma obsahuje aj originálny anglický text.

Táto norma nahrádza normu STN EN ISO 14001 z júna 2005 v plnom rozsahu.

Normu si môžete zaobstarať za poplatok prostredníctvom služby Portál noriem, alebo v infocentre ÚNMS SR, Karloveská 63, 840 00 Bratislava 4.

Zdroj: www.sutn.sk


Akadémia9001

Mohlo by vás ešte zaujímať:

Ako vám vieme pomôcť?

  • Vyberte si z nášho balíka služieb pre zavedenie požiadaviek revidovaných noriem a certifikáciu tu:

Štítky: