Clicky

STN EN ISO 9001/O1 oprava!

Oprava č.1 normy STN EN ISO 9001:2016 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (ISO 9001: 2015) bola publikovaná a je k dispozícií zdarma …

stn-en-iso-9001-o1-oprava

STN EN ISO 9001 Oprava 1

Na základe podnetov odbornej verejnosti bol opravený text slovenskej verzie normy STN EN ISO 9001:2016 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (ISO 9001: 2015).

Oprava sa týka článkov:

  • 7.1.5.2 Sledovateľnosť merania,
  • 8.2.2 Určenie požiadaviek na produkty a služby,
  • 8.4.2 Typ a rozsah riadenia

a Prílohy A kapitol:

  • A.2 produkty a služby,
  • A.8 Riadenie externe poskytovaných procesov, produktov a služieb.

Normu STN EN ISO 9001:2016 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (ISO 9001: 2015) Oprava 1 si môžete obstarať zdarma na Portáli noriem SUTN.


Mohlo by vás ešte zaujímať

Ako vám vieme pomôcť?

  • Navštívte naše kurzy, kde sa dozviete viac o zmenách v a o tom ako ich zaviesť do vašich systémov manažérstva.
  • Vyberte si z nášho balíka služieb pre zavedenie požiadaviek revidovaných noriem a certifikáciu tu: