Clicky

STN EN ISO 9001 vydaná

Slovenský preklad normy ISO 9001:2015 je vydaný pod označením STN EN ISO 9001:2016 …

stn-en-iso-9001-vydana

Norma STN EN ISO 9001

Slovenský preklad normy ISO 9001:2015 je od dnešného dňa [01.02.2016] dostupný pod označením STN EN ISO 9001 – Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (ISO 9001:2015). Norma obsahuje aj originálny anglický text.

Normu si môžete zaobstarať za poplatok prostredníctvom služby Portál noriem, alebo v infocentre ÚNMS SR, Karloveská 63, 840 00 Bratislava 4.

Norma STN EN ISO 9000

Norma STN EN ISO 9000:2016 Systémy manažérstva kvality. Základy a slovník (ISO 9000:2015) bude vydaná v termíne od 1.5.2016 prekladom do slovenského jazyka. Norma bude obsahovať aj anglický text.

Norma STN EN ISO 14001

Norma STN EN 14001 Systémy manažérstva životného prostredia. Požiadavky s pokynmi na použitie (ISO 14001:2015) bude vydaná v termíne od 1.4.2016 prekladom do slovenského jazyka. Norma bude obsahovať aj anglický text.

Zdroj: www.unms.sk


Akadémia9001

Mohlo by vás ešte zaujímať:

Ako vám vieme pomôcť?

  • Vyberte si z nášho balíka služieb pre zavedenie požiadaviek revidovaných noriem a certifikáciu tu:

Štítky: