Clicky

STN ISO 45001:2019 vydaná!

Slovenský preklad normy ISO 45001:2018 Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci bol vydaný a je od dnešného dňa – 01. februára 2019, oficiálne dostupný …

stn-iso-45001-2019-vydana

Slovenský preklad normy ISO 45001:2018 Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – Požiadavky s usmernením na používanie bol vydaný a je od dnešného dňa – 01. februára 2019, oficiálne dostupný pod označením STN ISO 45001:2019.

Táto norma nahrádza anglickú verziu STN ISO 45001 zo septembra 2018, ktorá nahradila normu STN OHSAS 18001 z októbra 2009 a normu STN OHSAS 18002 z októbra 2009 v plnom rozsahu.

Obstarať si ju môžete Portáli noriem SUTN.

Podrobne sa s normou STN ISO 45001:2019 môžete zoznámiť na našich kurzoch.


Mohlo by vás ešte zaujímať:

Ako vám vieme pomôcť?

  • Vyberte si z nášho balíka služieb pre zavedenie požiadaviek revidovaných noriem a certifikáciu tu:

  • Navštívte naše kurzy, kde sa dozviete viac o zmenách a o tom, ako ich zaviesť do vašich systémov manažérstva.