Clicky

POZÝVAME VÁS NA KURZ RIADENIE RIZÍK PRAKTICKY

13. - 14. marca 2019 v Bratislave

Značka: Kontext organizácie

iso-9001-2015-suvislosti-organizacie

ISO 9001:2015 Súvislosti organizácie

Súvislosti organizácie je nová požiadavka normy ISO 9001:2015, v rámci ktorej organizácia musí určiť vplyvy a požiadavky, ktoré môžu ovplyvniť schopnosť jej systému manažérstva dosahovať zamýšľané výstupy a výsledky …