Clicky

Poradenstvo

Pomôžeme Vám získať certifikát podľa novej normy

 ISO 9001:2015 [STN EN ISO 9001:2016]

a / alebo súvisiacich noriem pre systémy manažérstva ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 [OHSAS 18001], ISO/IEC 27001:2013 a ďalšie

Rozdielová analýza

Pomôžeme vám vykonať rozdielovú (GAP) analýzu medzi požiadavkami noriem ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015 a navrhnúť opatrenia pre zavedenie chýbajúcich požiadaviek

Akčný plán

Pomôžeme vám vypracovať Akčný plán prechodu pre zavedenie požiadaviek normy ISO 9001:2015 do vášho systému manažérstva kvality, alebo vytvoríme pre vás nový systém

Procesy

Pomôžeme vám vypracovať a implementovať procesy systému manažérstva a zaviesť princípy procesného riadenia vo Vašej organizácii podľa nových požiadaviek normy ISO 9001:2015

Riziká a príležitosti

Pomôžeme vám zaviesť proces riadenia rizík a príležitostí v súlade s požiadavkami normy ISO 9001:2015 a spracovať register rizík a príležitostí

Integrácia

Pomôžeme vám integrovať rôzne systémy manažérstva podľa noriem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 (OHSAS 18001) a ďalšie podľa britskej špecifikácie PAS 99

Príprava na certifikáciu

Pomôžeme vám pripraviť sa na certifikáciu podľa normy ISO 9001:2015 a/alebo noriem ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 (OHSAS 18001) a zabezpečíme komunikáciu s certifikačným orgánom

Vieme čo robíme a máme v tom jasno

 • 1
  Odkomunikujeme s Vami Vaše požiadavky a očakávania
 • 2
  Navrhneme pre Vás riešenie "šité na mieru", upravíme ho ak treba
 • 3
  Pripravíme prostredie pre jeho zavedenie, vyškolíme a motivujeme Váš personál
 • 4
  Realizujeme riešenie, implementujeme navrhnuté opatrenia do praxe
 • 5
  Dohliadame na funkčnosť riešenie a ďalej ho udržiavame

Formulár pre vyžiadanie nezáväznej ponuky

Rešpektujeme Vaše súkromie a chránime Vaše osobné údaje. Vyplnením tohto formulára nám dávate súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov. Viac informácií nájdete v našej Politike ochrany osobných údajov.