Clicky

Poradenstvo 9001

Pomôžeme Vám získať certifikát podľa novej normy

 ISO 9001:2015 [STN EN ISO 9001:2016]

a / alebo súvisiacich noriem ISO 14001:2015, ISO 45001 [OHSAS 18001], ISO 27001

Rozdielová analýza

Pomôžeme vám vykonať rozdielovú analýzu medzi požiadavkami noriem ISO 9001:2008 a STN EN ISO 9001:2016

Plán prechodu

Pomôžeme vám vypracovať Plán prechodu pre zavedenie požiadaviek normy ISO 9001:2015 do vášho systému manažérstva kvality, alebo vytvoríme pre vás nový systém

Procesný prístup

Pomôžeme vám vypracovať a implementovať procesy systému manažérstva a zaviesť princípy procesného prístupu v systéme manažérstva vašej spoločnosti podľa nových požiadaviek normy ISO 9001:2015

Riadenie rizík a príležitostí

Pomôžeme vám zaviesť procesy riadenia rizík a príležitostí v súlade s požiadavkami normy ISO 9001:2015 na riadenie so zohľadnením rizík

Integrácia systémov manažérstva

Pomôžeme vám integrovať systémy manažérstva podľa noriem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 45001:2016 (OHSAS 18001)

Príprava na certifikáciu

Pomôžeme vám pripraviť sa na certifikáciu podľa normy ISO 9001:2015 a/alebo noriem ISO 14001:2015, ISO 45001:2016 (OHSAS 18001) a zabezpečíme komunikáciu s certifikačným orgánom

Vieme čo robíme a máme v tom jasno

 • 1
  Analyzuje vaše požiadavky
 • 2
  Navrhneme riešenie
 • 3
  Pripravíme prostredie pre jeho zavedenie
 • 4
  Realizujeme riešenie
 • 5
  Kontrolujeme riešenie a ďalej ho udržiavame

Formulár pre vyžiadanie nezáväznej ponuky