Clicky

ACCIA Academy

Pomôžeme vám získať vedomosti a kompetencie potrebné pre budovanie a neustále zlepšovanie manažérskych systémov

Kurz-ISO45001-190627-26-Prihlaska

Uzávierka prihlášok 11.06.2019

Pripravujeme ďalšie kurzy na II. polrok 2019

Firemné kurzy

Chcete školenia, kurzy
a workshopy na mieru iba pre vás, alebo

  • vrcholový manažment
  • predstaviteľov manažmentu (zmocnencov pre kvalitu)
  • manažérov kvality, environmentu, BOZP, SMIB, IMS
  • interných a externých audítorov
  • ďalších zamestnancov ?

Pripravíme pre Vás firemné školenie na mieru!