Clicky

Akadémia 9001

Pomôžeme Vám prejsť na novú normu

 ISO 9001:2015 [STN EN ISO 9001:2016]

a súvisiace normy ISO 14001:2015, ISO 45001 [OHSAS 18001], ISO 27001, ISO 31000 ...

Aktuálna ponuka otvorených kurzov a školení

Pripravujeme ďalšie kurzy na 2. polrok 2017 ...

Chcete školenia, kurzy
a workshopy na mieru iba pre vás, alebo

  • vrcholový manažment
  • predstaviteľov manažmentu (zmocnencov pre kvalitu)
  • manažérov kvality
  • interných audítorov
  • zamestnancov?

Pripravíme pre Vás firemné školenie na mieru

Vieme pre Vás pripraviť aj školenia podľa českej verzie normy ČSN EN ISO 9001:2016