Clicky

ACCIA Academy

Pomôžeme vám získať vedomosti a kompetencie potrebné pre budovanie a neustále zlepšovanie manažérskych systémov

FIREMNÉ KURZY

Chcete školenia, kurzy
a workshopy na mieru iba pre vás, alebo

  • vrcholový manažment
  • predstaviteľov manažmentu (zmocnencov pre kvalitu)
  • manažérov kvality, environmentu, BOZP, SMIB, IMS
  • interných a externých audítorov
  • ďalších zamestnancov ?

Pripravíme pre Vás firemné školenie na mieru!

OTVORENÉ KURZY

Pripravujeme nové kurzy na rok 2021