Clicky

ACCIA Academy

Pomôžeme Vám prejsť na novú normu

 ISO 9001:2015

a súvisiace normy pre systémy manažérstva

ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 [OHSAS 18001], ISO/IEC 27001:2013, ISO 31000:2018 a ďalšie

Chcete školenia, kurzy
a workshopy na mieru iba pre vás, alebo

  • vrcholový manažment
  • predstaviteľov manažmentu (zmocnencov pre kvalitu)
  • manažérov kvality, environmentu, BOZP, SMIB, IMS
  • interných a externých audítorov
  • ďalších zamestnancov ?

Pripravíme pre Vás firemné školenie na mieru

Vieme pre Vás pripraviť aj školenia podľa českej verzie normy ČSN EN ISO 9001:2016