Clicky

Podmienky používania

Informácie publikované na týchto stránkach vyjadrujú osobné názory autorov k téme noriem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 (ISO 45001) a súvisiacimi témami.

 Použité texty vychádzajú z neoficiálnych prekladov a neobsahujú doslovné citácie z noriem.

Publikované príspevky je možné použiť s odkazom na ich zdroj prostredníctvom hypertextového odkazu na internetové stránky príspevku.

Pri implementácií požiadaviek noriem používajte výhradne oficiálne vydania noriem!
Spoločnosť ACCIA, s.r.o. nie je žiadnym spôsobom prepojená s organizáciou ISO (International Organization for Standardization) www.iso.org.