Clicky

Ochrana údajov

Vážime si Vaše súkromie

Vážime si Vaše súkromie ako návštevníkov našich stránok a klientov, preto sme navrhli a vykonávame naše marketingové a obchodné procesy tak, aby sme údaje o Vás maximálne chránili. 

Vaše údaje chránime v súlade s požiadavkami zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z.z.

Údaje používame výhradne v rámci svojich marketingových a obchodných procesov, nepredávame ich, neprenajímame, ani iným spôsobom neposkytujeme tretím stranám.

Vymedzenie rozsahu a účelu

  • Prostredníctvom webových formulárov na našich webových stránkach, od Vás získavame údaje: meno, priezvisko a emailovú adresu na základe Vášho dobrovoľného rozhodnutia. V rámci obchodných procesov a predzmluvných konaní získavame doplňujúce informácie pre vypracovanie cenových ponúk.
  • Takto poskytnuté údaje spracovávame do databázy a používame ich na posielanie emailových správ, ktoré obsahujú marketingové a obchodné oznámenia. Každá takáto správa obsahuje odkaz na odhlásenie sa zo zasielania takýchto správ a v prípade, ak si neželáte ďalej dostávať takéto správy, môže sa kedykoľvek odhlásiť. Údaje získané v rámci predzmluvných konaní sú využívané výhradne v rámci konkrétneho obchodného prípadu a nikdy nie sú poskytované tretím stranám.
  • V prípade návštevy našich webových stránok využívame cookie a prostredníctvom služby Google Analytics sú zaznamenávané bežné metriky procesov internetového marketingu. Tieto údaje požívame výhradne pre interné potreby technickej správy webových stránok, webových a marketingových analýz a to vždy iba v primeranom rozsahu.
  • Ako náš návštevník alebo klient, ktorý nám poskytol svoje údaje, máte právo nás písomne požiadať o poskytnutie informácií o tom, aké údaje o Vás spracovávame a požiadať nás prípadné vymazanie takýchto údajov.