Clicky

HODNOTENIE SPOKOJNOSTI

Integrovaný systém riadenia rizík podľa normy ISO 31000
so zameraním na požiadavky noriem
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018

10.05.2017, Hotel Elizabeth, Trenčín

powered by Typeform