Clicky

Dotazník pre vypracovanie cenovej ponuky

Konzultácie a poradenstvo pri zavádzaní normy ISO 9001:2015
a príprava na certifikáciu

Aby sme mohli pre Vás pripraviť serióznu cenovú ponuku, potrebuje vedieť viac o Vašej spoločnosti.  Venujte, prosíme, trochu Vášho času na vyplnenie dotazníka pre vypracovanie cenovej ponuky.

 

 Vaše údaje chránime a neposkytujeme tretím stranám.

 

V prípade, že budete potrebovať s niečim poradiť, neváhajte nás kontaktovať na telefónnom čísle:

+ 421 32 390 4132

Vaše meno:*
Vaše priezvisko*
Vaša funkcia:*
Váš e-mail*
Váš telefón*
Spoločnosť*
Ulica a číslo*
Mesto*
PSČ*
Popíšte hlavné produkty a/alebo služby, ktoré vaša spoločnosť poskytuje:*
Vykonávate vo vašej nejaké špeciálne procesy? Aké?*
Máte vo vašej spoločnosti procesy návrhu a vývoja? V akej oblasti?*
Koľko má vaša spoločnosť celkový počet zamestnancov?*
Popíšte stručne aktuálny stav systému manažérstva, procesov a dokumentácie vo vašej spoločnosti:*
Využívate v rámci riadenia vašej spoločnosti procesný prístup?*
Riadi vaša spoločnosť riziká a príležitosti?*
Vykonávate vo vašej spoločnosti monitorovanie, meranie a hodnotenie výkonnostných ukazovateľov?*
Má vaša spoločnosť určených a vyškolených audítorov kvality? Koľko?*
Popíšte stručne dôvody, prečo chcete zaviesť systém manažérstva kvality vo vašej spoločnosti:*
Napíšte, v akej oblasti alebo oblastiach chcete aby bola vaša spoločnosť certifikovaná:*
K akému dátumu plánuje vaša spoločnosť získať certifikát?*
Má vaša spoločnosť už certifikát z inej oblasti? Z akej?*
V prípade, že považujete za potrebné upozorniť nás na ďalšie dôležité informácie, napíšte ich sem:
Rešpektujeme Vaše súkromie a chránime Vaše osobné údaje. Vyplnením tohto formulára nám dávate súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov. Viac informácií nájdete v našej Politike ochrany osobných údajov.