Clicky

Pozývame Vás na kurz

Norma ISO 45001:2018 prakticky

Ako správne implementovať požiadavky normy ISO 45001:2018
Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Kurz Norma ISO 45001:2018 prakticky 18.-19.09.2019

Obsah kurzu

 • prečo sa norma OHSAS 18001:2007 “transformovala” na normu ISO 45001:2018, hlavné dôvodyprínosy
 • nová 10 kapitolová štruktúra normy podľa Annex SL, prechodné obdobie pre implementovanie jej požiadaviek,
 • nové požiadavky a hlavné zmeny v norme ISO 45001:2018 a porovnanie s normou OHSAS 18001:2007,
 • predmet normy, faktory úspešnosti SMBOZP, procesný prístup a princíp PDCA v SMBOZP,
 • nové a zmenené termíny a definície v SMBOZP so zameraním sa na termíny a definície týkajúce sa rizík a príležitostí,
 • komentovaný výklad a praktické príklady možností implementácie požiadaviek normy ISO 45001:2018
  • interné a externé vplyvy, požiadavky zainteresovaných strán, predmet SMBOZP, procesy v systéme manažérstva BOZP,
  • vodcovstvo, zodpovednosti a právomoci v SMBOZP, zapojenie pracovníkov do činností a procesov SMBOZP,
  • identifikácia nebezpečenstiev a riadenie rizík a príležitostí v SMBOZP, ciele BOZP a plánovanie ich dosiahnutia,
  • podpora v SMBOZP - zdroje, kompetencie, povedomie, komunikácia a riadenie zdokumentovaných informácií v SMBOZP,
  • plánovanie a riadenie procesov a opatrení na riešenie rizík a príležitostí, eliminácia nebezpečenstiev a znižovanie rizík BOZP, riadenie zmien v SMBOZP,
  • činnosti obstarávania, outsourcingu a dodávateľského zabezpečenia SMBOZP - riadenie dodávateľských rizík,
  • pripravenosť na núdzový stav a odozva, komunikácia a zdieľanie informácií s pracovníkmi,
  • hodnotenie výkonnosti SMBOZP, monitorovanie, meranie, analýza a hodnotenie v SMBOZP,
  • plánovanie a vykonávanie interných auditov v SMBOZP,
  • plánovanie a preskúmanie vhodnosti, primeranosti a efektívnosti SMBOZP, spätná väzba z preskúmania SMBOZP
  • určovanie a výber príležitostí pre zlepšovanie SMBOZP, riadenie incidentov, nezhôd a nápravných opatrení, trvalé zlepšovanie,
 • príprava implementácie novej normy ISO 45001:2018 - čo robiť a čo nerobiť, na čo si dať pozor,
 • ako integrovať spoločné požiadavky normy ISO 45001:2018 do existujúceho systému manažérstva,
 • ako pripraviť a vykonať rozdielovú (GAP) analýzu súčasného stavu systému manažérstva,
 • ako naplánovať prechod a spracovať akčný plán pre zavedenie požiadaviek normy ISO 45001:2018,
 • diskusia, otázky, bezplatné poradenstvo pre záujemcov po skončení kurzu.

Pre koho je kurz určený

 • manažérov vo všetkých úrovniach riadenia, predstaviteľov manažmentu v rámci systémov manažérstva,
 • vlastníkov, majiteľov a manažérov procesov, manažérov SMBOZP, IMS, riadenia rizík a príležitostí,
 • interných audítorov,
 • a ďalších záujemcov a nadšencov, ktorých zaujíma norma ISO 45001:2018 a súvisiace oblasti.

Termín a miesto konania

 • 18. a 19. septembra 2019, od 09:00 do 17:00, hotel Chopin, Bratislava

Cena

 • cena kurzu je 360 EUR bez DPH [432 EUR s DPH]
 • zľava 10% za každého prihláseného pri súčasnej objednávke 3 až 5 osôb z jednej organizácie,
 • zľava 15% za každého prihláseného pri súčasnej objednávke 6 a viac osôb z jednej organizácie.

* zľavy nie je možné kombinovať s inými aktuálnymi zľavami

Cena obsahuje:

 • naše know-how,
 • farebné školiace materiály v tlačenej forme,
 • vzorové formuláre a pracovné podklady,
 • pracovné pomôcky,
 • obed a občerstvenie počas konania kurzu,
 • prenájom školiacej miestnosti a jej vybavenia.

Účastníci kurzu dostanú ihneď po skončení kurzu Osvedčenie o absolvovaní kurzu v slovenskom jazyku. Podľa Vašich požiadaviek vieme osvedčenie vystaviť aj v iných jazykoch.

Garantujeme kvalitu nášho školenia. Sme partner medzinárodnej vzdelávacej a certifikačnej spoločnosti PECB a člen ASQ - American Society for Quality.

Prosíme, prečítajte si Obchodné podmienky!

Prihláste sa prostredníctvom formulára nižšie,

alebo si stiahnite prihlášku a pošlite na adresu accia@accia.sk,

alebo objednajte na tel.: +421 32 390 4132

Lektorka

Vladka Duníková

Certifikovaná CQI-IRCA Lead Auditor a Business Process Manager - Professional
Má dlhoročné skúsenosti ako konzultantka, lektorka a manažérka projektov v oblasti procesného manažmentu a riadenia rizík. Je členkou technickej komisie TK 22 Kvalita Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. Zastupuje Slovenskú republiku v technickej komisii Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu ISO/TC 262 Risk Management. Špecializuje sa na implementáciu a optimalizáciu systémov manažérstva, procesné riadenie, riadenie ľudí a rizík.

PRIHLÁSENIE ONLINE

Počet miest je obmedzený - prihláste sa čo najskôr !

Do uzávierky prihlášok zostáva:

Rešpektujeme Vaše súkromie a chránime Vaše osobné údaje. Registráciou nám dávate súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov. Viac informácií nájdete v našej Politike ochrany osobných údajov.

Naše kurzy už absolvovali

ACB, s.r.o.

ACERT, s.r.o.

ADIENT SLOVAKIA, s.r.o.

ALEF Distribution SK, s.r.o.

Askoll Slovakia, s.r.o.

ASTRAIA Certfication, s.r.o.

AVANTEK spol. s r.o.

Avitech, s.r.o.

BASF Slovensko spol. s r.o.

Boge Elastmetall Slovakia a.s.

Bright Red System

Canberra-Packard s.r.o.

CCN GROUP Casting, s.r.o.

CCS AKAtech Kabel GmbH

Centrálny depozitár cenných papierov Slovenskej republiky, a.s.

COBA Automotive, s.r.o.

CHEMOSVIT FOLIE, a.s.

Daniel Kevenski - Pohodlné bývanie

Denkstatt Slovensko, s.r.o.

EBA, s.r.o.

Ecaza, s.r.o.

Eco-Pack a.s.

ELBA, a.s.

ELSUN, a.s.

ENSECO, a.s.

ENVItech, s.r.o.

Ernst Keller, s.r.o.

EXTEC, s.r.o.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

FINORENT, s.r.o.

GemerAudit, spol. s r.o.

GPG SLOVAKIA, s.r.o.

HF NaJUS, a.s.

HYDROTECH, a.s.

IMMERGAS Europe s.r.o.

Ing. Monika Španová

Inštitút pre výskum práce a rodiny

JAVYS, a.s.

Johns Manville Slovakia, a.s.

Josef Schimmel Slovakia s.r.o.

KONEX elektro, spol. s r.o.

KORA, a.s.

LEONI Slovakia, spol. s r.o.

Lidl Slovenská republika, v.o.s.

LIV ELEKTRA, a.s.

MAKINO, s.r.o.

Manz Slovakia s.r.o.

MAPEI SK, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

MicroStep-MIS, spol. s r.o.

MILANKO, s.r.o.

MIM, s.r.o.

MOTOKOM SLOVAKIA s.r.o.

MSM Martin, a.s.

Nemocnica s poliklinikou Bojnice

Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom

Nemocnica s poliklinikou Prievidza

OaBSE, a.s.

OLD HEROLD, s.r.o.

PAN - DUR s.r.o.

PEVIZ, s.r.o.

PORFIX - pórobetón, a.s.

Porsche Werkzeugbau s. r. o.

PROFIWELD, s.r.o.

PROTETIKA, a.s.

REGADA, s.r.o.

Reydel Automotive Slovakia s.r.o.

RMC, s.r.o.

RONA, a.s.

ROTEK, s.r.o.

SECOP, s.r.o.

SCHENKER, s.r.o.

SEJONG Slovakia, s.r.o.

SENSOR, spol. s r.o.

SKELETON, a.s.

Slavia Production Systems a.s.

SLOVECA, Sasol, spol. s r.o.

STU - Slovenská technická univerzita v Bratislave

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a.s.

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a.s., Závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce

SHMÚ - Slovenský hydrometeorologický ústav

SLOVNAFT, a.s.

SMS, a.s. - stavby mostov

SNAS - Slovenská národná akreditačná služba

Stredoslovenská energetika, a.s.

STREICHER SK, a.s.

TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o.

TECHNOGYM E.E, s.r.o.

T.O.D. spol. s r.o.

TEMPEST, a.s.

TOWER AUTOMOTIVE, a.s.

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

TSA / Tooling Slovakia Automotive

TSÚ Piešťany, š.p.

Univerzitná nemocnica Martin

Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r. o.

Univolt-Remat, s.r.o.

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

Volkswagen Slovakia, a.s.

Virtual Reality Media, a.s.

VS-MONT, s.r.o.

VÚEZ, a.s.

VÚMZ SK, s.r.o.

Webasto-Edscha Cabrio Slovakia, s.r.o.

WEP TRADING a.s.

WORLD COURIER SLOVAK REPUBLIC s.r.o.

Yanfeng Slovakia Automotive Interior Systems, s.r.o.

ZSSK CARGO, a.s.

ZVS Holding, a.s.

ZVS IMPEX, a.s.

Žilinská univerzita v Žiline