Clicky

Pozývame Vás na kurz

Riadenie rizík prakticky podľa normy ISO 31000

so zameraním sa na požiadavky noriem
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

Kurz-Riadenie-rizik-prakticky-180228-01-Prihlaska

Čo sa na kurze dozviete?

 • zrozumiteľne, "ľudskou rečou", Vám vysvetlíme požiadavky na riadenie rizík a príležitostí, ktoré prinášajú ISO normy pre systémy manažérstva po ich revízii - ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 a ďalšie
 • vysvetlenie požiadaviek na riadenie rizík a príležitostí podporíme novou normou ISO 31000:2018 Manažérstvo rizika - Zásady a návod, na ktorú sa odvolávajú ISO normy pre systémy manažérstva 
 • spoločnú terminológiu pre jednotné riadenie rizík a príležitostí Vám vysvetlíme s použitím normy ISO Guide 73 - Manažérstvo rizika - Slovník
 • podrobne si prejdeme každý krok procesu pre riadenie rizík a príležitostí,
 • ukážeme Vám ako integrovať spoločné požiadavky na riadenie rizík a príležitostí do jednotného systému a procesu pre riadenie rizík a príležitostí - využívame britský štandard PAS 99
 • podelíme sa s Vami o naše praktické skúsenosti z reálnej implementácie procesu riadenia rizík v organizáciach, ukážeme Vám výstupy z workshopov zameraných na tvorbu registrov rizík a príležitostí
 • upozorníme Vás na čo si dať pri identifikácii, analýze a hodnotení rizík a príležitostí pozor, ktoré sú najčastejšie chyby pri mapovaní rizík a príležitostí a ako ich riešiť
 • ukážeme Vám techniky a nástroje pre identifikáciu, analýzu a hodnotenie rizík a príležitostí podľa normy ISO 31010 Manažérstvo rizika - Techniky pre posudzovanie rizika  
 • vyskúšate si na vybraných procesoch identifikovať interné a externé vplyvy, požiadavky zainteresovaných strán, riziká a príležitosti, opatrenia na ich riešenie a skúsite si spracovať vzorový register rizík a príležitostí
 • poskytneme Vám hotové vzorové formuláre pre identifikáciu, analýzu a hodnotenie rizík, ktoré môžete následne využiť vo Vašom systéme manažérstva - garantujeme ich použiteľnosť v rámci plnenia požiadaviek ISO noriem pre systémy manažérstva už úspešne absolvovanými certifikačnými auditmi 🙂
 • budeme spoločne diskutovať a vzájomne zdieľať Vaše aj naše skúsenosti, odpovieme Vám na Vaše otázky, pokúsime sa riešiť Vaše problémy, spoznáte ostatných účastníkov kurzu, s ktorými môžete nadviazať vzájomné kontakty pre ďalšiu spoluprácu
 • uvidíte náš spôsob prezentácie prednášanej problematiky - využívame vizuálnu formu (nie "odrážkový text") pre lepšie pochopenie školenej problematiky, veľa kreslíme - všetky obrázky Vám ako bonus po skončení kurzu elektronicky zašleme
 • spoznáte príjemné prostredie hotela v ktorom školíme a ochotný personál 🙂

Lektorka

Vladka Duníková

Certifikovaná CQI-IRCA Lead Auditor a Business Process Manager - Professional.
Má dlhoročné skúsenosti ako konzultantka a manažérka projektov v oblasti procesného manažmentu a riadenia rizík. Je členkou technickej komisie TK 22 Kvalita Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. Zastupuje Slovenskú republiku v technickej komisii Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu ISO/TC 262 Risk Management. Je zakladateľkou a odbornou garantkou konferencie Risk&Opportunity Day, ktorá sa úspešne každoročne organizuje. Špecializuje sa na systémy manažérstva, procesné riadenie, riadenie ľudí a rizík. Spolupracuje na výskumno-vývojových projektoch zameraných na rozvoj a riadenie rizík v podmienkach slovenských organizácií.

Obsah kurzu

 • požiadavky revidovaných noriem ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 a ďalších na riadenie rizík a príležitostí
 • integrácia požiadaviek ISO noriem na riadenie rizík podľa odporúčaní novej normy ISO 31000:2018 Manažérstvo rizika
 • termínydefinície používané v riadení rizík podľa normy ISO Guide 73 Slovník
 • proces a činnosti riadenia rizík:
  • vytváranie súvislostí - kritériá pre posudzovanie rizík a príležitostí
  • identifikácia rizík a príležitostí
  • analýza rizík a príležitostí
  • hodnotenie rizík a príležitostí
  • zaobchádzanie s rizikom a príležitosťou
  • monitorovanie a preskúmavanie rizík a príležitostí
  • komunikácia v rámci riadenia rizík a príležitostí
 • zodpovednostiorganizačné zabezpečenie riadenia rizík
 • nástrojetechniky pre identifikáciu, analýzu a hodnotenie rizík podľa normy ISO 31010
 • register rizík a príležitostí ako základný riadiaci nástroj pre riadenie rizík a príležitostí
 • vypracovanie vzorových cvičení (podľa poskytnutých hotových formulárov):
  • mapovanie vzorového procesu, identifikácia silných a slabých miest v procese - tvorba “SIPOC diagramu”
  • identifikácia interných a externých vplyvov - tvorba “Registra interných a externých vplyvov”
  • identifikácia zainteresovaných strán a ich požiadaviek - tvorba “Registra zainteresovaných strán”
  • definovanie kritérií pre posudzovanie rizík a príležitostí - tvorba “Matice rizík a príležitostí”
  • identifikácia, analýza a hodnotenie rizík - tvorba “Registra rizík a príležitostí”
  • návrh a výber opatrení na riešenie rizík a príležitostí a hodnotenie ich efektívnosti

Pre koho je kurz určený

 • manažérov vo všetkých úrovniach riadenia
 • vlastníkov, majiteľov a manažérov procesov,
 • manažérov kvality, environmentu, BOZP, SMIB, riadenia rizík, projektovzákaziek,
 • interných a externých audítorov,
 • a ďalších nadšencov, ktorých zaujíma téma riadenie rizík a príležitostí

Termín a miesto konania

 • 28. februára - 01. marca 2018, od 09:00 do 17:00, Hotel Chopin Bratislava

Cena

 • cena kurzu je 360 EUR bez DPH [432 EUR s DPH]
 • zľava 10% za každého prihláseného pri súčasnej objednávke 3 až 5 osôb z jednej organizácie *
 • zľava 15% za každého prihláseného pri súčasnej objednávke 6 a viac osôb z jednej organizácie *

* zľavy nie je možné kombinovať s inými aktuálnymi zľavami

Cena obsahuje:

 • naše know-how
 • farebné školiace materiály v tlačenej forme
 • vzorové formuláre a pracovné podklady
 • pracovné pomôcky
 • obed a občerstvenie počas konania kurzu
 • prenájom školiacej miestnosti a jej vybavenia

Účastníci kurzu dostanú ihneď po skončení kurzu Osvedčenie o absolvovaní kurzu v slovenskom jazyku. Podľa Vašich požiadaviek vieme osvedčenie vystaviť aj v iných jazykoch.

Garantujeme kvalitu nášho školenia. Sme partner medzinárodnej vzdelávacej a certifikačnej spoločnosti PECB a člen ASQ - American Society for Quality.

Prosíme. prečítajte si Obchodné podmienky!

Prihláste sa prostredníctvom formulára nižšie,

alebo si stiahnite prihlášku pošlite na adresu accia@accia.sk,

alebo objednajte na tel.: +421 32 390 4132

PRIHLÁSENIE ONLINE

Počet miest je obmedzený - prihláste sa čo najskôr !

Ako hodnotia už konané kurzy účastníci?

Perfektne pripravené, presvedčivo prezentované na veľmi profesionálnej úrovni a priamo použiteľné v praxi.
Ing. Viktor ŠlapkaInter M&K, s.r.o
Kurz hodnotím ako veľmi prínosný.
Ing. Jan BednářSlovenské elektrárne, a.s., Závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce
Kurz mi priniesol nové poznatky a iný pohľad na identifikovanie a riadenie rizík tak, aby sa minimalizovalo intuitívne rozhodovanie a riadenie. Odporúčam ďalším záujemcom.
Ing. Jozef MikitaREGADA, s.r.o., výkonný riaditeľ
Kurz hodnotím ako veľmi prínosný nielen v oblasti osobného rozvoja v oblasti riadenia rizík, ale hlavne v oblasti podnikateľského prostredia. Získané vedomosti využijeme pri návrhu a vývoji EHS platformy. Určite odporúčam ďalším záujemcom. Robíte veľmi dobrú prácu a to je dôvod prečo som za Vami cestoval z BA a neriešil som inú školiacu organizáciu 🙂
Ing. Peter ŠkyrtaDenkstatt Slovakia, s.r.o., konzultant
Kurz hodnotím veľmi dobre! V dnešnom uponáhľanom svete sme získali prehľadné informácie o riadení rizík. Odporúčam ostatným. Manažérstvo rizík je budúcnosť!
Ing. Tibor OpatovskýENSECO, a.s., hlavný technológ výstavby
Získali sme objasnenie riadenia rizík podľa ISO 31000 a praktické návody na implementáciu. Odporúčam kurz všetkým, ktorí majú potrebu a záujem profitovať z riadenia rizík.
Ing. Lucius MarušekENSECO, a.s., manažér IMS
Kurz hodnotím veľmi kladne aj vzhľadom na vysokú úroveň lektorky. Organizácia kurzu bola na vysokej úrovni. Poznatky určite využijem vo svojej práci. Kurz určite odporúčam aj vzhľadom na pútavý výklad lektorky.
Jana RafayováJohns Manville Slovakia, a.s., zmocnenenc pre SMK
Komplexné informácie využiteľné v praxi podané zaujímavou formou. Určite odporúčam.
Ing. Michal GálSecop, s.r.o., procesný inžinier
Vysoko profesionálny prístup, lektorka vysvetlila problematiku riadenia rizík zrozumiteľným výkladom spojeným s praxou.
SLOVNAFT, a.s.
Kurz bol prospešný pre ucelený obraz o danej problematike a zvlášť kladne hodnotím flexibilitu lektorky vo forme okamžitej reakcie a odpovede na nastolené otázky a problémy účastníkov kurzu. Ďakujeme 🙂
SLOVNAFT, a.s.
Profesionálne spracovaný kurz podaný zrozumiteľným spôsobom. Kurz ponúkol okrem rozsiahlej teoretickej časti aj mnohé praktické návody založené na praxi. Výborne spracované pracovné podklady a odprezentovaná prezentácia.
Radoslav BaranVedúci oddelenia zahraničný obchod / ELBA, a.s.
Vysoká úroveň, názorné ukážky. Na daný čas kurzu veľa informácií. Kurz hodnotím ako prínosný, nový pohľad na riadenie rizík a integrovaný systém. Odporúčam všetkým, ktorí prechádzajú na nové ISO normy.
Ing. Peter BalážManažér kvality / ELBA, a.s.
Dôsledne prezentované požiadavky ISO noriem. Použité praktické skúsenosti ako podpora výkladu - vhodne doplnili kurz.
Ing. Martin MiklánekPredstaviteľ manažmentu / TSÚ - Technický skúšobný ústav Piešťany š.p.
Kurz splnil moje očakávania - oboznámiť sa s normou ISO 31000 prediskutovať možnosti metód pri riadení rizík a analýze rizík. Ďakujem.
Ing. Eva Hlušková, PhD.Audítor QMS a ISMS / ASTRAIA Certification, s.r.o.
Veľmi pozitívne hodnotím celý krz a jeho organizáciu. Vysoká odbornosť školiteľky, veľa príkladov pre využitie v praxi.
Silvia Káka RakovskáManažér kvality / ASTRAIA Certification, s.r.o.

Naše kurzy už absolvovali

ACB, s.r.o.

ACERT, s.r.o.

ADIENT SLOVAKIA, s.r.o.

ALEF Distribution SK, s.r.o.

Askoll Slovakia, s.r.o.

ASTRAIA Certfication, s.r.o.

AVANTEK spol. s r.o.

Avitech, s.r.o.

BASF Slovensko spol. s r.o.

Boge Elastmetall Slovakia a.s.

Bright Red System

Canberra-Packard s.r.o.

CCN GROUP Casting, s.r.o.

CCS AKAtech Kabel GmbH

Centrálny depozitár cenných papierov Slovenskej republiky, a.s.

COBA Automotive, s.r.o.

CHEMOSVIT FOLIE, a.s.

Daniel Kevenski - Pohodlné bývanie

Denkstatt Slovensko, s.r.o.

EBA, s.r.o.

Ecaza, s.r.o.

Eco-Pack a.s.

ELBA, a.s.

ELSUN, a.s.

ENSECO, a.s.

ENVItech, s.r.o.

Ernst Keller, s.r.o.

EXTEC, s.r.o.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

FINORENT, s.r.o.

GemerAudit, spol. s r.o.

GPG SLOVAKIA, s.r.o.

HF NaJUS, a.s.

HYDROTECH, a.s.

IMMERGAS Europe s.r.o.

Ing. Monika Španová

Inštitút pre výskum práce a rodiny

JAVYS, a.s.

Johns Manville Slovakia, a.s.

Josef Schimmel Slovakia s.r.o.

KONEX elektro, spol. s r.o.

KORA, a.s.

LEONI Slovakia, spol. s r.o.

Lidl Slovenská republika, v.o.s.

LIV ELEKTRA, a.s.

MAKINO, s.r.o.

Manz Slovakia s.r.o.

MAPEI SK, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

MicroStep-MIS, spol. s r.o.

MILANKO, s.r.o.

MIM, s.r.o.

MOTOKOM SLOVAKIA s.r.o.

MSM Martin, a.s.

Nemocnica s poliklinikou Bojnice

Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom

Nemocnica s poliklinikou Prievidza

OaBSE, a.s.

OLD HEROLD, s.r.o.

PAN - DUR s.r.o.

PEVIZ, s.r.o.

PORFIX - pórobetón, a.s.

Porsche Werkzeugbau s. r. o.

PROFIWELD, s.r.o.

PROTETIKA, a.s.

REGADA, s.r.o.

Reydel Automotive Slovakia s.r.o.

RMC, s.r.o.

RONA, a.s.

ROTEK, s.r.o.

SECOP, s.r.o.

SCHENKER, s.r.o.

SEJONG Slovakia, s.r.o.

SENSOR, spol. s r.o.

SKELETON, a.s.

Slavia Production Systems a.s.

SLOVECA, Sasol, spol. s r.o.

STU - Slovenská technická univerzita v Bratislave

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a.s.

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a.s., Závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce

SHMÚ - Slovenský hydrometeorologický ústav

SLOVNAFT, a.s.

SMS, a.s. - stavby mostov

SNAS - Slovenská národná akreditačná služba

Stredoslovenská energetika, a.s.

STREICHER SK, a.s.

TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o.

TECHNOGYM E.E, s.r.o.

T.O.D. spol. s r.o.

TEMPEST, a.s.

TOWER AUTOMOTIVE, a.s.

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

TSA / Tooling Slovakia Automotive

TSÚ Piešťany, š.p.

Univerzitná nemocnica Martin

Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r. o.

Univolt-Remat, s.r.o.

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

Volkswagen Slovakia, a.s.

Virtual Reality Media, a.s.

VS-MONT, s.r.o.

VÚEZ, a.s.

VÚMZ SK, s.r.o.

Webasto-Edscha Cabrio Slovakia, s.r.o.

WEP TRADING a.s.

WORLD COURIER SLOVAK REPUBLIC s.r.o.

Yanfeng Slovakia Automotive Interior Systems, s.r.o.

ZSSK CARGO, a.s.

Žilinská univerzita v Žiline