Clicky

Značka: Termíny a definície

ISO 9001:2015 Čo zatiaľ nerobiť pri prechode na novú normu

Čo zatiaľ nerobiť pri prechode na novú normu ISO 9001:2015?

Revízia normy ISO 9001:2015 prinesie veľa zmien, ktoré budete musieť urobiť. Sú však veci, ktoré podľa predbežného návrhu normy DIS 9001:2014 nemusíte robiť. V tomto príspevku sa na ne pozrieme. Rušiť predstaviteľa manažmentu Nemusíte rušiť predstaviteľa manažmentu. Napriek tomu, že predbežný návrh normy DIS 9001:2014 nedefinuje požiadavku na menovanie predstaviteľa manažmentu, môžete si ponechať súčasného, alebo menovať nového....