Clicky

Pozývame Vás na kurz

Interný audítor prakticky

so zameraním na normy ISO 45001:2018 a ISO 19011:2018

Kurz-Interny auditor-prakticky-45001-181024-23

Lektorka

Vladka Duníková

Certifikovaná CQI-IRCA Lead Auditor a Business Process Manager - Professional
Má dlhoročné skúsenosti ako konzultantka, lektorka a manažérka projektov v oblasti procesného manažmentu a riadenia rizík. Je členkou technickej komisie TK 22 Kvalita Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. Zastupuje Slovenskú republiku v technickej komisii Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu ISO/TC 262 Risk Management. Špecializuje sa na implementáciu a optimalizáciu systémov manažérstva, procesné riadenie, riadenie ľudí a rizík.

Obsah kurzu

 • komentovaný výklad požiadaviek normy ISO 45001:2018 doplnený o praktické skúsenosti a príklady výstupov:
  • predmet normy, normatívne odkazy, termíny a definície, možnosti integrácie normy s inými systémami manažérstva,
  • súvislosti organizácie, vodcovstvo, plánovanie, riadenie rizík a príležitostí, podpora a riadenie vedomostí a kompetencií,
  • prevádzka, outsourcing, hodnotenie výkonnosti, auditovanie systému manažérstva a jeho trvalé zlepšovanie.
 • komentovaný výklad požiadaviek novej normy ISO 19011:2018 doplnenýpraktické skúsenosti z auditov:
  • čo je nové v norme ISO 19011:2018 a porovnanie s normou ISO 19011:2011, najväčšie zmeny a nové odporúčania,
  • princípy auditovania, proces a činnosti auditovania, čo je auditovanie založené na rizikách a jeho prínosy v riadení rizík,
  • ako zostaviť program auditov, aký je rozdiel medzi programom a plánmi auditov, typy auditov v systémoch manažérstva,
  • zodpovednosti a právomoci v procese auditovania, kompetentnosť interných audítorov, kto zodpovedá za čo a prečo,
  • nástroje a techniky auditovania, ako správne vybrať a použiť vhodnú techniku auditovania, ako formulovať a položiť otázku,
  • najväčšie chyby v auditovaní a ako sa im vyvarovať, ako presvedčiť manažment o prínosoch auditov a auditovania.
 • ako naplánovať, pripraviťvykonať audit, ako formulovať závery z auditu - praktické cvičenia:
  • vypracovanie programu auditov a plánu individuálneho auditu, určenie kritérií a predmetu auditu - vzorové formuláre k dispozícii,
  • príprava auditu - zostavenie katalógu otázok, príprava dotazníka, výber techniky auditovania - vzorové formuláre k dispozícii,
  • vykonanie auditu - simulovaný audit - praktické kladenie otázok, získavanie dôkazov auditu - vzorové formuláre k dispozícii,
  • zistenia z auditu - formulovanie zistení a záverov z auditu, ako riešiť konflikty a problémy - vzorové formuláre k dispozícii,
  • riziká z auditu - sumarizácia identifikovaných rizík z auditu, ako s nimi nakladať a čo robiť ďalej - vzorové formuláre k dispozícii,
  • závery z auditu - spracovanie správy z auditu, interpretácia výsledkov auditu, návrh odporúčaní - vzorové formuláre k dispozícii,
  • zhodnotenie priebehu auditu - spätná väzba a poučenie sa z chýb v rámci auditovania, zlepšovanie procesu auditovania,
  • hodnotenie kompetentnosti audítorov - kto môže a kto nemôže byť dobrým audítorom - vzorové formuláre k dispozícii,
 • diskusia, otázky, bezplatné poradenstvo po skončení kurzu.

Pre koho je kurz určený

 • manažérov na všetkých úrovniach riadenia, ktorí chcú byť internými audítormi a zlepšovať úspešnosť svojej organizácie
 • predstaviteľov manažmentu pre systémy manažérstva,
 • interných audítorov, ktorí sa potrebujú preškoliť a ďalej zlepšovať,
 • externých audítorov, norma v plnom rozsahu svojím procesom zodpovedá aj externému auditovaniu,
 • manažérov kvality, riadenia rizík, projektovzákaziek,
 • všetkých nadšencov, ktorý vidia prínos v auditovaní a chcú podporiť myšlienku novej normy ISO 19011:2018.

Termín a miesto konania

 • 23. a 24. októbra 2018, od 09:00 do 17:00, Hotel Chopin Bratislava

Cena

 • cena kurzu je 360 EUR bez DPH [432 EUR s DPH]
 • zľava 10% za každého prihláseného pri súčasnej objednávke 3 až 5 osôb z jednej organizácie,
 • zľava 15% za každého prihláseného pri súčasnej objednávke 6 a viac osôb z jednej organizácie.

* zľavy nie je možné kombinovať s inými aktuálnymi zľavami

Cena obsahuje:

 • naše know-how,
 • farebné školiace materiály v tlačenej forme,
 • vzorové formuláre a pracovné podklady,
 • pracovné pomôcky,
 • obed a občerstvenie počas konania kurzu,
 • prenájom školiacej miestnosti a jej vybavenia.

Účastníci kurzu dostanú ihneď po skončení kurzu Osvedčenie Interného audítora v slovenskom jazyku. Podľa Vašich požiadaviek vieme osvedčenie vystaviť aj v iných jazykoch.

Garantujeme kvalitu nášho školenia. Sme partner medzinárodnej vzdelávacej a certifikačnej spoločnosti PECB a člen ASQ - American Society for Quality.

Prosíme, prečítajte si Obchodné podmienky!

Prihláste sa prostredníctvom formulára nižšie,

alebo si stiahnite prihlášku a pošlite na adresu accia@accia.sk,

alebo objednajte na tel.: +421 32 390 4132

PRIHLÁSENIE ONLINE

Počet miest je obmedzený.
Neváhajte s prihlásením!

Rešpektujeme Vaše súkromie a chránime Vaše osobné údaje. Registráciou nám dávate súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov. Viac informácií nájdete v našej Politike ochrany osobných údajov.

Naše kurzy už absolvovali

ACB, s.r.o.

ACERT, s.r.o.

ADIENT SLOVAKIA, s.r.o.

ALEF Distribution SK, s.r.o.

Askoll Slovakia, s.r.o.

ASTRAIA Certfication, s.r.o.

AVANTEK spol. s r.o.

Avitech, s.r.o.

BASF Slovensko spol. s r.o.

Boge Elastmetall Slovakia a.s.

Bright Red System

Canberra-Packard s.r.o.

CCN GROUP Casting, s.r.o.

CCS AKAtech Kabel GmbH

Centrálny depozitár cenných papierov Slovenskej republiky, a.s.

COBA Automotive, s.r.o.

CHEMOSVIT FOLIE, a.s.

Daniel Kevenski - Pohodlné bývanie

Denkstatt Slovensko, s.r.o.

EBA, s.r.o.

Ecaza, s.r.o.

Eco-Pack a.s.

ELBA, a.s.

ELSUN, a.s.

ENSECO, a.s.

ENVItech, s.r.o.

Ernst Keller, s.r.o.

EXTEC, s.r.o.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

FINORENT, s.r.o.

GemerAudit, spol. s r.o.

GPG SLOVAKIA, s.r.o.

HF NaJUS, a.s.

HYDROTECH, a.s.

IMMERGAS Europe s.r.o.

Ing. Monika Španová

Inštitút pre výskum práce a rodiny

JAVYS, a.s.

Johns Manville Slovakia, a.s.

Josef Schimmel Slovakia s.r.o.

KONEX elektro, spol. s r.o.

KORA, a.s.

LEONI Slovakia, spol. s r.o.

Lidl Slovenská republika, v.o.s.

LIV ELEKTRA, a.s.

MAKINO, s.r.o.

Manz Slovakia s.r.o.

MAPEI SK, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

MicroStep-MIS, spol. s r.o.

MILANKO, s.r.o.

MIM, s.r.o.

MOTOKOM SLOVAKIA s.r.o.

MSM Martin, a.s.

Nemocnica s poliklinikou Bojnice

Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom

Nemocnica s poliklinikou Prievidza

OaBSE, a.s.

OLD HEROLD, s.r.o.

PAN - DUR s.r.o.

PEVIZ, s.r.o.

PORFIX - pórobetón, a.s.

Porsche Werkzeugbau s. r. o.

PROFIWELD, s.r.o.

PROTETIKA, a.s.

REGADA, s.r.o.

Reydel Automotive Slovakia s.r.o.

RMC, s.r.o.

RONA, a.s.

ROTEK, s.r.o.

SECOP, s.r.o.

SCHENKER, s.r.o.

SEJONG Slovakia, s.r.o.

SENSOR, spol. s r.o.

SKELETON, a.s.

Slavia Production Systems a.s.

SLOVECA, Sasol, spol. s r.o.

STU - Slovenská technická univerzita v Bratislave

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a.s.

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a.s., Závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce

SHMÚ - Slovenský hydrometeorologický ústav

SLOVNAFT, a.s.

SMS, a.s. - stavby mostov

SNAS - Slovenská národná akreditačná služba

Stredoslovenská energetika, a.s.

STREICHER SK, a.s.

TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o.

TECHNOGYM E.E, s.r.o.

T.O.D. spol. s r.o.

TEMPEST, a.s.

TOWER AUTOMOTIVE, a.s.

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

TSA / Tooling Slovakia Automotive

TSÚ Piešťany, š.p.

Univerzitná nemocnica Martin

Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r. o.

Univolt-Remat, s.r.o.

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

Volkswagen Slovakia, a.s.

Virtual Reality Media, a.s.

VS-MONT, s.r.o.

VÚEZ, a.s.

VÚMZ SK, s.r.o.

Webasto-Edscha Cabrio Slovakia, s.r.o.

WEP TRADING a.s.

WORLD COURIER SLOVAK REPUBLIC s.r.o.

Yanfeng Slovakia Automotive Interior Systems, s.r.o.

ZSSK CARGO, a.s.

ZVS Holding, a.s.

ZVS IMPEX, a.s.

Žilinská univerzita v Žiline