Clicky

Pozývame Vás na kurz

Norma ISO 9001:2015 prakticky

Ako správne implementovať požiadavky normy ISO 9001:2015

kurz-iso9001-prakticky-180215-14

Čo sa na kurze dozviete?

 • zrozumiteľne, "ľudskou rečou", Vám vysvetlíme požiadavky,  ktoré prináša norma ISO 9001:2015, viac sa budeme venovať novým a zmeneným požiadavkám tejto normy po jej revízii
 • vysvetlenie požiadaviek normy doplníme o informácie z nadväzných noriem ISO 9000:2015, ISO/TS 9002:2016, ISO 19011:2018 (nová - audity), ISO 31000:2018 (nová - riziká) a ďalšie
 • podelíme sa s Vami o naše praktické skúsenosti z reálnej implementácie požiadaviek normy ISO 9001:2015 v organizáciach, ktoré už s našou pomocou úspešne absolvovali certifikačný audit
 • upozorníme Vás na čo si dať pri implementácii požiadaviek normy ISO 9001:2015 pozor, ktoré sú najčastejšie chyby pri jej implementácii a ako ich riešiť
 • ukážeme Vám výstupy, príklady a odporučíme metodiky pre zavedenie nových požiadaviek normy ISO 9001:2015 do Vášho existujúceho systému manažérstva
 • vyskúšate si na vybraných procesoch identifikovať interné a externé vplyvy, požiadavky zainteresovaných strán, riziká a príležitosti, skúsite si spracovať vzorový register rizík a príležitostí, naplánovať individuálny audit s použitím "korytnačkového diagramu" a ďalšie praktické cvičenia
 • poskytneme Vám hotové vzorové formuláre pre implementáciu požiadaviek normy ISO 9001:2015, ktoré môžete následne využiť vo Vašom systéme manažérstva - garantujeme ich použiteľnosť v rámci plnenia požiadaviek normy ISO 9001:2015 už úspešne overené certifikačnými auditmi 🙂
 • poradíme Vám, ako jednoducho integrovať spoločné požiadavky ISO noriem rôznych systémov manažérstva (napr. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 a ďalšie) - využívame britskú špecifikáciu PAS 99
 • dozviete sa, ako začleniť a spoločne riadiť riziká, príležitosti, znalosti vo Vašom systéme manažérstva
 • budeme spoločne diskutovať a vzájomne zdieľať Vaše aj naše skúsenosti, odpovieme Vám na Vaše otázky, pokúsime sa riešiť Vaše problémy, spoznáte ostatných účastníkov kurzu, s ktorými môžete nadviazať vzájomné kontakty pre ďalšiu spoluprácu
 • uvidíte náš spôsob prezentácie prednášanej problematiky - využívame vizuálnu formu (nie "odrážkový text") pre lepšie pochopenie školenej problematiky, veľa kreslíme - všetky obrázky Vám ako bonus po skončení kurzu elektronicky zašleme
 • spoznáte príjemné prostredie hotela v ktorom školíme a ochotný personál  🙂

Lektorka

Vladka Duníková

Certifikovaná CQI-IRCA Lead Auditor a Business Process Manager - Professional
Má dlhoročné skúsenosti ako konzultantka, lektorka a manažérka projektov v oblasti procesného manažmentu a riadenia rizík. Je členkou technickej komisie TK 22 Kvalita Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. Zastupuje Slovenskú republiku v technickej komisii Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu ISO/TC 262 Risk Management. Špecializuje sa na implementáciu a optimalizáciu systémov manažérstva, procesné riadenie, riadenie ľudí a rizík.

Obsah kurzu

 • prečo sa norma ISO 9001 revidovala, aké boli hlavné dôvody jej revízie a aké sú prínosy po jej revízii, 
 • prechodné obdobie pre implementovanie jej požiadaviek,
 • nová 10 kapitolová štruktúra normy podľa Annex SL,
 • nové požiadavky a hlavné zmeny v norme ISO 9001:2015,
 • porovnanie noriem ISO 9001:2015 a ISO 9001:2008,
 • komentovaný výklad požiadaviek normy ISO 9001:2015 doplnený o praktické skúsenosti a ukážky výstupov:
  • zásady manažérstva kvality,
  • procesný prístup, princíp PDCA, myslenie založené na rizikách,
  • vzťah s ostatnými ISO normami pre systémy manažérstva,
  • predmet normy, normatívne odkazy, termíny a definície,
  • súvislosti organizácie,
  • vodcovstvo,
  • plánovanie - riadenie rizík a príležitostí,
  • podpora a riadenie vedomostí a kompetencií,
  • prevádzka a outsourcing,
  • hodnotenie výkonnosti a auditovanie systému manažérstva
  • zlepšovanie,
 • vypracovanie vzorových cvičení (podľa poskytnutých hotových formulárov):
  • identifikácia interných a externých vplyvov,
  • identifikácia zainteresovaných strán a ich požiadaviek,
  • popis procesu - spracovanie "SIPOC" diagramu,
  • identifikácia, analýza a hodnotenie rizík a príležitostí - spracovanie registra rizík a príležitostí,
  • identifikácia vedomostí - spracovanie myšlienkovej mapy,
  • plánovanie individuálneho auditu - "korytnačkový" diagram,
  • a ďalšie,
 • príprava implementácie novej normy ISO 9001:2015 - čo robiť a čo nerobiť, na čo si dať pozor,
 • ako pripraviť a vykonať rozdielovú (GAP) analýzu súčasného stavu systému manažérstva,
 • ako naplánovať prechod a spracovať akčný plán pre zavedenie požiadaviek normy ISO 9001:2015 do súčasného systému manažérstva,
 • diskusia, otázky, bezplatné poradenstvo po skončení kurzu.

Pre koho je kurz určený

 • manažérov vo všetkých úrovniach riadenia,
 • predstaviteľov manažmentu v rámci systémov manažérstva,
 • vlastníkov a manažérov procesov,
 • manažérov kvality, riadenia rizík, projektovzákaziek,
 • interných audítorov,
 • a ďalších záujemcovnadšencov, ktorých zaujíma norma ISO 9001:2015 a súvisiace oblasti.

Termín a miesto konania

 • 14. a 15. februára 2018, od 09:00 do 17:00, Hotel Elizabeth, Trenčín

Cena

 • cena kurzu je 360 EUR bez DPH [432 EUR s DPH]
 • zľava 10% za každého prihláseného pri súčasnej objednávke 3 až 5 osôb z jednej organizácie,
 • zľava 15% za každého prihláseného pri súčasnej objednávke 6 a viac osôb z jednej organizácie.

* zľavy nie je možné kombinovať s inými aktuálnymi zľavami

Cena obsahuje:

 • naše know-how,
 • farebné školiace materiály v tlačenej forme,
 • vzorové formuláre a pracovné podklady,
 • pracovné pomôcky,
 • obed a občerstvenie počas konania kurzu,
 • prenájom školiacej miestnosti a jej vybavenia.

Účastníci kurzu dostanú ihneď po skončení kurzu Osvedčenie o absolvovaní kurzu v slovenskom jazyku. Podľa Vašich požiadaviek vieme osvedčenie vystaviť aj v iných jazykoch.

Garantujeme kvalitu nášho školenia. Sme partner medzinárodnej vzdelávacej a certifikačnej spoločnosti PECB a člen ASQ - American Society for Quality.

Prosíme, prečítajte si Obchodné podmienky!

Prihláste sa prostredníctvom formulára nižšie,

alebo si stiahnite prihlášku a pošlite na adresu accia@accia.sk,

alebo objednajte na tel.: +421 32 390 4132

PRIHLÁSENIE ONLINE

Počet miest je obmedzený - prihláste sa čo najskôr !

Ako hodnotia už konané kurzy účastníci?

Kurz aj úroveň lektorky hodnotím veľmi pozitívne. Získané informácie je možné využiť pri analýze súčasného stavu ISM, príprave rozdielovej analýzy a príprave Akčného plánu. Teším sa ďalší seminár a kopec práce, čo ma čaká 🙂
Ing. Jana KúdelováJadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Kurz splnil moje očakávania a poskytol mi celkový prehľad o pripravovanej norme ISO 9001:2015.
Ing. Ladislav KompanSlovenské elektrárne, a.s., Závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce
Kurz hodnotím veľmi pozitívne. Výklad bol jasný a zrozumiteľný.
Lucia KiriničováMateriálovo-technologická fakulta STU
Kurz hodnotím pozitívne. Dozvedel som sa veľa informácií o pripravovaných zmenách normy ISO 9001.
Ing. Dušan HorníkJadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Obsiahly kurz s množstvom užitočných informácií. Kvalitne vysvetlený obsah revízie normy ISO 9001:2015. Určite odporúčam ostatným záujemcom.
Ing. Miroslava HetešováTSA / Tooling Slovakia Automotive
Komplexná informácia o rozsahu zmien v novej norme s vysvetlením ich dopadu na súčasné systémy riadenia.
Richard BíroSlovenské elektrárne, a.s.
Kurz hodnotím veľmi pozitívne. Poskytol mi veľa cenných informácií, s ktorými budeme o krok vpred. Veľmi pozitívne hodnotím spracovanie podkladových materiálov a prezentáciu - je názorná a vizuálne atraktívna.
Adriana KolenčíkováSECOP, s.r.o.
Kurz bol jasný, zrozumiteľný a na vysokej profesionálnej úrovni, Skutočne vynikajúce. Ďakujem.
Eva BaranyováSECOP, s.r.o.
Super! kurz prevýšil moje očakávania. Množstvo nových informácií, lektorka zaujala a reagovala na každú otázku. Veľmi dobrý a zrozumiteľný výklad. Všetko bolo také skvelé, že musím iba pochváliť. Veľmi dobre zorganizované školenie od "návrhu až po validáciu". Cítila som sa veľmi dobre. Ďakujem za starostlivosť a skvelý servis.
Ing. Soňa MiklášováErnst Keller Slovakia, s.r.o. / Manažérka kvality
Kurz poskytol veľké množstvo prínosných informácií aplikovateľných v prostredí našej spoločnosti. Úroveň pripravenosti lektorov ako aj ich schopnosť reagovať na otázky v rámci diskusie počas kurzu bola skutočne na vysokej úrovni. Kurz určite odporúčam.
LIV ELEKTRA, a.s. / Technik kvality a BOZP
Výborné! Lektorka odborne veľmi zdatná a schopná vysvetliť problematické témy. Bol som spokojný.
Ing. Ján MikloRMC, s.r.o. / Asistent konateľa spoločnosti
Tématicky výborne zvládnutý kurz, veľa príkladov, výborná forma vysvetľovania, vysoko profesionálny lektor. Oceňujem flexibilnosť poskytnutia školenia - len jeden deň po vydaní normy. Pozitívne hodnotím formu vysvetľovania nových pojmov a požiadaviek normy ISO 9001:2015, diskusiu a ukážky.
Ing. Eva Hlušková, PhD.ASTRAIA Certfication, s.r.o. / Audítor QMS
Zaujímavo prezentovaná a vysvetlená "ťažká" téma. Graficky príťažlivé podklady. Odporúčam.
LEONI Slovakia, s.r.o. / Interný audítor QMS
Vždy inovatívny prístup k problematike, nové pohľady na predmet a problematiku prednášky :-).
Lucius MarušekManažér SIM / ENSECO, a.s.
Kurz aj lektorku hodnotím veľmi pozitívne. Všetko bolo na veľmi vysokej úrovni. Snáď by som len podotkla, že vzhľadom na rozsah a obtiažnosť (náročnosť) školenej témy, možno by bolo efektívnejšie kurz rozdeliť aj na viac dní. Ďakujem za kvalitné prevedenie, organizačné zvládnutie celého kurzu.
Angelika ŽiakováProjekt Administrátor / EXTEC s.r.o.
Kurz bol pre mňa prínosom pre prechod na revidovanú normu. Ale bolo by vhodné zvážiť do budúcna rozdelenie kurzu na viac dní. Myslím, že väčšina by to akceptovala aj pri zvýšených nákladoch na kurz.
Ing. Ivan FerencVedúci odboru manažérstva kvality / Univerzitná nemocnica Martin
Príjemný a zrozumiteľný výklad. Veľký prínos vidím v logickom postavení novej normy, menej formalizmu, viac praktických príležitostí. Ďakujem.
Mária ČairovičováOdborný inžinier / SLOVNAFT, a.s.
Kurz splnil moje očakávania, bola som príjemne prekvapená vysokou úrovňou a organizáciou. Ďakujem za mimoriadne príjemné prostredie.
SLOVNAFT, a.s.
Dôsledne prezentované požiadavky normy. Použité praktické skúsenosti ako podpora výkladu doplnili vhodne celý kurz. Ďakujem.
Ing. Martin MiklánekPredstaviteľ manažmentu / TSÚ - Technický skúšobný ústav š.p.
Vhodne zvolené miesto kurzu - parkovanie, prostredie. Lektorka príjemná. Informácie napriek rozsahu podané pútavou formou. Občerstvenie a obed nadštandardný. Vrelo Vás budem odporúčať. Je skvelé, keď človeka práca baví a robí ju na Vašej úrovni.
Ján JakuboveAutorizovaný bezpečnostný technik / SMS, a.s.
Na organizáciu ACCIA, s.r.o. a priamo na pani lektorku p. Duníkovú som mala len tie najlepšie referencie a preto moje očakávania boli vysoké a musím povedať, že boli splnené, až prekonané. Množstvo prepotrebných informácií bolo povedaných zaujímavou a interaktívnou formou so zapojením všetkých účastníkov, čím sa kurz stal vysoko praktickým ako sľuboval samotný nadpis. Veľa úspechov a rovnako spokojných klientov ako ja 🙂
Mgr. Oľga ValentíniováManažér kvality / MicroStep-MIS, spol. s r.o.
Vzhľadom na rozsah požiadaviek súvisiacich so zmenami ISO 9001 ale aj ďalších ISO noriem bol kurz časovo vhodne rozplánovaný, jeho obsah zrozumiteľný a pre potreby implementácie nových požiadaviek inšpiratívny. Ďakujem 🙂
Michal UrdaVýkonný riaditeľ / ENVITECH s.r.o.

Naše kurzy už absolvovali

ACB, s.r.o.

ACERT, s.r.o.

ADIENT SLOVAKIA, s.r.o.

ALEF Distribution SK, s.r.o.

Askoll Slovakia, s.r.o.

ASTRAIA Certfication, s.r.o.

AVANTEK spol. s r.o.

Avitech, s.r.o.

BASF Slovensko spol. s r.o.

Boge Elastmetall Slovakia a.s.

Bright Red System

Canberra-Packard s.r.o.

CCN GROUP Casting, s.r.o.

CCS AKAtech Kabel GmbH

Centrálny depozitár cenných papierov Slovenskej republiky, a.s.

COBA Automotive, s.r.o.

CHEMOSVIT FOLIE, a.s.

Daniel Kevenski - Pohodlné bývanie

Denkstatt Slovensko, s.r.o.

EBA, s.r.o.

Ecaza, s.r.o.

Eco-Pack a.s.

ELBA, a.s.

ELSUN, a.s.

ENSECO, a.s.

ENVItech, s.r.o.

Ernst Keller, s.r.o.

EXTEC, s.r.o.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

FINORENT, s.r.o.

GemerAudit, spol. s r.o.

GPG SLOVAKIA, s.r.o.

HF NaJUS, a.s.

HYDROTECH, a.s.

IMMERGAS Europe s.r.o.

Ing. Monika Španová

Inštitút pre výskum práce a rodiny

JAVYS, a.s.

Johns Manville Slovakia, a.s.

Josef Schimmel Slovakia s.r.o.

KONEX elektro, spol. s r.o.

KORA, a.s.

LEONI Slovakia, spol. s r.o.

Lidl Slovenská republika, v.o.s.

LIV ELEKTRA, a.s.

MAKINO, s.r.o.

Manz Slovakia s.r.o.

MAPEI SK, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

MicroStep-MIS, spol. s r.o.

MILANKO, s.r.o.

MIM, s.r.o.

MOTOKOM SLOVAKIA s.r.o.

MSM Martin, a.s.

Nemocnica s poliklinikou Bojnice

Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom

Nemocnica s poliklinikou Prievidza

OaBSE, a.s.

OLD HEROLD, s.r.o.

PAN - DUR s.r.o.

PEVIZ, s.r.o.

PORFIX - pórobetón, a.s.

Porsche Werkzeugbau s. r. o.

PROFIWELD, s.r.o.

PROTETIKA, a.s.

REGADA, s.r.o.

Reydel Automotive Slovakia s.r.o.

RMC, s.r.o.

RONA, a.s.

ROTEK, s.r.o.

SECOP, s.r.o.

SCHENKER, s.r.o.

SEJONG Slovakia, s.r.o.

SENSOR, spol. s r.o.

SKELETON, a.s.

Slavia Production Systems a.s.

SLOVECA, Sasol, spol. s r.o.

STU - Slovenská technická univerzita v Bratislave

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a.s.

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a.s., Závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce

SHMÚ - Slovenský hydrometeorologický ústav

SLOVNAFT, a.s.

SMS, a.s. - stavby mostov

SNAS - Slovenská národná akreditačná služba

Stredoslovenská energetika, a.s.

STREICHER SK, a.s.

TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o.

TECHNOGYM E.E, s.r.o.

T.O.D. spol. s r.o.

TEMPEST, a.s.

TOWER AUTOMOTIVE, a.s.

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

TSA / Tooling Slovakia Automotive

TSÚ Piešťany, š.p.

Univerzitná nemocnica Martin

Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r. o.

Univolt-Remat, s.r.o.

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

Volkswagen Slovakia, a.s.

Virtual Reality Media, a.s.

VS-MONT, s.r.o.

VÚEZ, a.s.

VÚMZ SK, s.r.o.

Webasto-Edscha Cabrio Slovakia, s.r.o.

WEP TRADING a.s.

WORLD COURIER SLOVAK REPUBLIC s.r.o.

Yanfeng Slovakia Automotive Interior Systems, s.r.o.

ZSSK CARGO, a.s.

ZVS Holding, a.s.

ZVS IMPEX, a.s.

Žilinská univerzita v Žiline