Clicky

Značka: Outsourcing

Ako správne outsourcovať procesy?

Outsourcing a nová norma ISO 37500:2014 Návod na outsourcing Termín „outsource“ je novým termínom zavedeným v rámci revízie normy ISO 9001. Ide o využívanie subdodávateľských vzťahov, keď procesy a činnosti, alebo ich časti zabezpečuje externá firma alebo organizácia. Nové požiadavky normy ISO/DIS 9001 kladú zvýšený dôraz na riadenie externe poskytovaných procesov, produktov a služieb. K plneniu týchto požiadaviek Vám pomôže nedávno vydaná norma ISO 37500:2014 Návod na outsourcing.

ISO 9001:2015 a procesy nakupovania

Zmeny nakupovania v norme ISO 9001:2015

Nakupovanie alebo riadenie externe poskytovaných produktov a služieb podľa ISO 9001:2015 Revízia normy ISO 9001:2015 okrem iných zmien prináša aj zmenu týkajúcu sa nakupovania. Nakupovanie, tak ako ho doteraz poznáme podľa článku 7.4 Nakupovanie, bude po revízii zahrnuté do kapitoly 8. Prevádzka v novom článku 8.4 Riadenie externe poskytovaných produktov a služieb. Pribudne nový termín „outsource“ a novinkou je aj vydanie...