Clicky

Značka: Rozsah

Odkaz na článok v blogu

Prehľad zmien v revízii ISO 9001:2015

V tomto príspevku sa pozrieme na prehľad hlavných zmien normy ISO 9001:2015 tak, ako boli publikované návrhu normy ISO/DIS 9001:2014. Zmeny v štruktúre normy ISO 9001:2015 Publikovaný návrh ISO/DIS 9001:2014 uvádza nasledovnú štruktúru v porovnaní s ISO 9001:2008: Zmeny obsahu normy ISO 9001:2015 V návrhu ISO/DIS 9001:2014 sú publikované nasledovné zmeny: Článok 0. Introduction/Úvod dôraz na procesný prístup a jeho aplikáciu...

Štruktúra ISO 9001:2015

Ako sa zmení obsah normy ISO 9001?

Revízia normy ISO/DIS 9001 je momentálne vo štvrtej etape prípravy. Jej vydanie môžeme očakávať v septembri 2015. Ešte nás čakajú 2 etapy. Celkom má príprava a vydanie ISO štandardu 6 etáp: príprava, návrh, prerokovanie v komisii, pripomienkovanie, schválenie a publikovanie. Už teraz je však známa obsahová štruktúra revidovanej normy. Namiesto terajších 8 kapitol môžeme očakávať 10 kapitol. Ktoré to sú?...