Clicky

Ako sa zmení obsah normy ISO 9001?

ISO-DIS-9001

Revízia normy ISO/DIS 9001 je momentálne vo štvrtej etape prípravy. Jej vydanie môžeme očakávať v septembri 2015. Ešte nás čakajú 2 etapy.

Celkom má príprava a vydanie ISO štandardu 6 etáp: príprava, návrh, prerokovanie v komisii, pripomienkovanie, schválenie a publikovanie.

Už teraz je však známa obsahová štruktúra revidovanej normy.

Namiesto terajších 8 kapitol môžeme očakávať 10 kapitol.

Ktoré to sú?

ÚVOD / Introduction

 1. PREDMET NORMY
  Scope

 2. NORMATÍVNE ODKAZY
  Normative references

 3. TERMÍNY A DEFINÍCIE
  Terms and definitions

 4. KONTEXT ORGANIZÁCIE
  Context of the organization

 5. VODCOVSTVO
  Leadership

 6. PLÁNOVANIE SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA KVALITY
  Planning for the quality management system

 7. PODPORA
  Support

 8. PREVÁDZKA
  Operation

 9. HODNOTENIE VÝKONNOSTI
  Performance evaluation

 10. ZLEPŠOVANIE
  Improvement

Prečo práve tieto kapitoly?

Kapitolová štruktúra revidovanej normy ISO/DIS 9001 vychádza z Annex SL – Prílohy 2.

Čo to je?

Annex SL je záväznou (normatívnou) prílohou Nariadenia ISO/IEC, časť 1 „Konsolidovaný dodatok – Špecifické postupy ISO„.

Nahradzuje návod „Guide 83“ pre tvorbu noriem pre systémy manažérstva.

Príloha 2 stanovuje:

 • záväznú štruktúru noriem pre systémy manažérstva,
 • identický hlavný text noriem,
 • spoločné základné pojmy a definície pre systémy manažérstva.

Zdá sa vám to komplikované a rozmýšľate ako vám to pomôže?

Ak máte zavedené a certifikované systémy manažérstva napr. podľa ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 alebo ISO 27001, iste si pamätáte na to, s akými problémami ste sa borili pri ich zavádzaní.

Rozčuľovala vás rozdielna kapitolová štruktúra noriem, rôzne definície, spoločné požiadavky, ktoré platia pre všetky normy (napr. riadenie dokumentácie a záznamov, riadenie auditov, opatrení, nezhôd, atď.) a vy ste rozmýšľali o tom, ako to všetko dať dohromady a nerobiť duplicitne napr. riadenie dokumentácie a záznamov zvlášť pre každú normu (aj to sme v praxi videli).

No a práve zjednotenie štruktúry noriem vás do budúcna týchto problémov zbaví.

AKO?

Aj ostatné normy zamerané na systém manažérstva budú mať presne takúto istú štruktúru.

Budete mať z toho prínosy?

Naša odpoveď je jednoznačne ÁNO. Minimálne v týchto oblastiach:

 • zjednoduší sa vám prácnosť pri budovaní a zavádzaní systémov manažérstva,
 • ušetríte čas a skrátite dobu prípravy a zavádzania nových požiadaviek,
 • môžete inteligentne integrovať viacero systémov manažérstva do jednotného riadiaceho systému,
 • znížite náklady na tvorbu, zavedenie a správu systémov manažérstva,
 • systémy manažérstva budú pre vašich ľudí zrozumiteľnejšie,
 • zjednoduší a zefektívni sa vám riadenie firmy,
 • odstránite duplicity a práce naviac,
 • a mnoho ďalších.

Postupne vám v sérii článkov budeme prinášať informácie o očakávaných zmenách v jednotlivých kapitolách ISO/DIS 9001.

Pozrieme sa podrobnejšie na rozdiely medzi ISO 9001:2008 a pripravovanou normou ISO/DIS 9001 (2015).

Porovnáme požiadavky, analyzujeme čo je nové, ako vám to môže pomôcť a dáme vám zopár tipov ako sa už teraz v predstihu pripraviť.

Sledujte náš BLOG. Buďte o krok vpred.

Môžete si zatiaľ stiahnuť náš e-book ZDARMA (formulár nájdete vpravo hore). Prvé informácie o zmenách sme v ňom už pre vás v predstihu pripravili

 

P.S.: Čo si myslíte o novej kapitolovej štruktúre ISO/DIS 9001? Vnímate túto zmenu ako pozitívum alebo negatívum?

Myslíte si, že zjednotenie štruktúry noriem pre systémy manažérstva bude pre vás prínosom?

Zaujíma ma váš názor.

Napíšte mi. Môžeme spolu diskutovať.


Akadémia9001

Mohlo by vás ešte zaujímať:

Ako vám vieme pomôcť?

 • Vyberte si z nášho balíka služieb pre zavedenie požiadaviek revidovaných noriem a certifikáciu tu:

 Štítky: