Clicky

Pozývame Vás na workshop

REGISTER RIZÍK A PRÍLEŽITOSTÍ

Ako vytvoriť register rizík a príležitostí a implementovať POŽIADAVKY NORIEM
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 a ďalších
podľa kapitol 4.1, 4.2, 4.4 a 6.1

workshop-register-rizik-170608-prihlaska

Lektori

Vladka Duníková

Certifikovaná IRCA Lead Auditor a Business Process Manager Professional. Má dlhoročné skúsenosti ako konzultantka a manažérka projektov v oblasti procesného manažmentu a riadenia rizík. Je členkou technickej komisie TK 22 Kvalita Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. Zastupuje Slovenskú republiku v technickom orgáne Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu ISO/TC 262. Špecializuje sa na systémy manažérstva, procesné riadenie, riadenie ľudí a rizík.

Čo sa naučíte?

 • zrozumiteľne, "ľudskou rečou", vám vysvetlíme požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 a ďalších na riadenie rizík a príležitostí,
 • ukážeme vám, ako môžete integrovať požiadavky revidovaných ISO noriem na riadenie rizík a príležitostí,
 • prakticky, krok za krokom, si vytvoríte vlastný register rizík a príležitostí,
 • spoznáte príjemné prostredie hotela Chopin v Bratislave 🙂

Obsah workshopu

Teoretická časť:

 • požiadavky revidovaných noriem ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 a ďalších na riadenie rizík a príležitostí,
 • integrácia požiadaviek ISO noriem na riadenie rizík podľa novej normy ISO 31000:2017 Manažérstvo rizika
 • termíny a definície používané v riadení rizík podľa normy ISO Guide 73 Slovník.

Praktická časť:

 • mapovanie vzorového procesu, identifikácia silných a slabých miest v procese - tvorba “SIPOC diagramu”,
 • identifikácia interných a externých vplyvov - tvorba “Registra interných a externých vplyvov”,
 • identifikácia zainteresovaných strán a ich požiadaviek - tvorba “Registra zainteresovaných strán”,
 • definovanie kritérií pre posudzovanie rizík a príležitostí - tvorba “Matice rizík a príležitostí”,
 • identifikácia, analýza a hodnotenie rizík - tvorba “Registra rizík a príležitostí”,
 • návrh a výber opatrení na riešenie rizík a príležitostí,
 • hodnotenie efektívnosti opatrení na riešenie rizík a príležitostí.

Forma workshopu

Teoretická časť:

 • interaktívna prezentácia,
 • moderovaná diskusia s účastníkmi workshopu,
 • k dispozícii k nahliadnutiu budú všetky ISO normy, ktorých sa bude týkať teoretická časť.

Praktická časť:

 • práca v tímoch - spracovanie výstupov podľa pokynov a odporúčaní lektora,
 • k dispozícii budú formuláre v tlačenej forme a vzory vyplnených formulárov,
 • prezentácia hotových výstupov z tímov a diskusia s účastníkmi workshopu,
 • spätná väzba a odporúčania lektora k vypracovaným výstupom,
 • účastníci obdržia všetky vypracované výstupy po skončení workshopu.

Pre koho je seminár určený

 • manažérov na všetkých úrovniach riadenia,
 • vlastníkov a garantov procesov,
 • manažérov kvality, riadenia rizík, projektovzákaziek,
 • audítorov a ďalších, ktorých zaujíma téma riadenie rizík a príležitostí

Termín a miesto konania

 • 8. júna 2017, od 09:00 do 17:00, hotel Elizabeth, Trenčín

Cena

 • cena seminára je 290 EUR bez DPH [348 EUR s DPH]
 • zľava 10% za každého prihláseného pri súčasnej objednávke 3 až 5 osôb z jednej organizácie, *
 • zľava 15% za každého prihláseného pri súčasnej objednávke 6 a viac osôb z jednej organizácie. *

* zľavy nie je možné kombinovať s inými aktuálnymi zľavami

Cena obsahuje:

 • know-how,
 • farebné školiace materiály a formuláre v tlačenej forme,
 • obed,
 • občerstvenie počas konania seminára.

Účastníci seminára dostanú Osvedčenie o absolvovaní workshopu.

Prosíme. prečítajte si Obchodné podmienky!

Prihláste sa prostredníctvom formulára nižšie,

alebo si stiahnite prihlášku pošlite na adresu accia@accia.sk,

alebo objednajte na tel.: +421 32 390 4132

PRIHLÁSENIE ONLINE

Počet miest je obmedzený - prihláste sa čo najskôr !