Clicky

STN ISO 31000:2019 vydaná!

Slovenský preklad normy ISO 31000:2018 manažérstvo rizika – Návod bol vydaný a je od dnešného dňa – 01. marca 2019, oficiálne dostupný …

stn-iso-31000-2019-vydana

Slovenský preklad normy ISO 31000:2018 Manažérstvo rizika – Návod, bol vydaný a je od dnešného dňa – 01. marca 2019, oficiálne dostupný pod označením STN ISO 31000:2019.

Táto norma nahrádza normu STN ISO 31000 z apríla 2011 a STN 01 0380 z marca 2003 v plnom rozsahu.

Obstarať si ju môžete Portáli noriem SUTN.

Podrobne sa s normou STN ISO 31000:2019 môžete zoznámiť na našich kurzoch.


Mohlo by vás ešte zaujímať:

Ako vám vieme pomôcť?

  • Vyberte si z nášho balíka služieb pre zavedenie požiadaviek revidovaných noriem a certifikáciu tu:
Štítky: