Clicky

Ako vytvoriť integrovaný systém riadenia rizík?

Ako integrovať rôzne požiadavky ISO noriem na riadenie rizík a príležitostí a vytvoriť jednotný a efektívny systém a proces pre riadenie rizík a príležitostí?

ako-vytvorit-integrovany-system-riadenia-rizik

Globalizácia trhov a neustále zmeny vytvárajú pre firmy novú dimenziu konkurenčného prostredia, v ktorom je potrebné flexibilne reagovať a byť včas pripravený na potenciálne riziká a príležitosti, ktoré tieto zmeny prinášajú.

Táto zmena sa zásadným spôsobom týka aj súčasných systémov manažérstva firiem vybudovaných podľa ISO noriem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001, ISO 22301 a ďalších.

Revízia týchto ISO noriem prináša nové požiadavky na identifikáciu interných a externých vplyvov, riadenie rizík a príležitostí, kladie ešte vyšší dôraz na prevenciu.

Ako však integrovať rôzne požiadavky ISO noriem na riadenie rizík a príležitostí a vytvoriť jednotný a efektívny systém a proces pre riadenie rizík a príležitostí?

Pomoc prináša norma ISO 31000 Manažérstvo rizika.

Viac sa dozviete v našej prezentácií na konferencii Manažment rizík [Risk & Opportunity Day 2016], ktorá sa konala 21. apríla 2016 v hoteli Holiday Inn v Bratislave.

Video z prezentácie si môžete pozrieť tu.


Akadémia9001

Mohlo by vás ešte zaujímať:

Ako vám vieme pomôcť?

  • Vyberte si z nášho balíka služieb pre zavedenie požiadaviek revidovaných noriem a certifikáciu tu: