Clicky

Ako začať s prechodom na normu ISO 9001:2015?

Prinášame vám 10 tipov, ako sa môžete začať pripravovať na prechod na novú normu ISO 9001:2015 už teraz.

Ako začať s prechodom na normu ISO 9001:2015?

 TIP 1. HĽADAJTE

Hľadajte informácie o revízii normy a jej zmenách voči predchádzajúcej norme ISO 9001:2008.

Vybudujte si databázu znalostí, ktorú budete môcť využívať a zdieľať s vašimi kolegami.

TIP 2. PÝTAJTE SA

Pýtajte sa na veci, ktoré vás v súvislosti s revíziou normy zaujímajú, alebo ktoré potrebujete vyjasniť.

Pýtajte sa, ako môžete vyriešiť problémy, ktoré očakávate vo vašej organizácií v súvislosti s prechodom na revidovanú normu.

TIP 3. DISKUTUJTE

Nájdite si komunitu zameranú na prechod na novú normu, s ktorou môžete diskutovať.

Internetsociálne siete Vám k tomu poskytujú veľa možností.

TIP 4. VZDELÁVAJTE SA

Rátajte s tým, že prípravazapracovanie zmien do vášho súčasného systému manažérstva môže trvať v závislosti od jeho súčasného stavu a veľkosti 6 až 24 mesiacov.

Preto využite možnosti vzdelávania v tejto oblasti, ktorých je už dostatok.

TIP 5. ANALYZUJTE

Je čas, aby ste analyzovali súčasný stav vášho systému manažérstva kvality podľa požiadaviek ISO/DIS 9001 a identifikovali, čo všetko budete musieť zmeniť, alebo doplniť.

Môžete vykonať rozdielovú (GAP) analýzu na základe ISO/DIS 9001, ktorá je už k dispozícií.

TIP 6. PLÁNUJTE

Výsledky rozdielovej (GAP) analýzy použite pre vypracovanie Akčného plánu na prechod na revidovanú normu ISO 9001:2015.

Využite metódu šiestich otázok  6W:

  • Kto?
  • Čo?
  • Prečo?
  • Ako?
  • Kedy?
  • S čím?

Nezabudnite na analýzu rizík, ktorá by mala byť štandardnou súčasťou vášho plánu.

TIP 7. ZAISTITE ZDROJE

Kvalitne vypracovaný akčný plán vám pomôže zabezpečiť požadované zdroje (ľudské, technické, finančné…), ktoré budete potrebovať pre  zavedenie požiadaviek normy do vášho systému manažérstva.

TIP 8. KOMUNIKUJTE

Zvládnutie požiadaviek normy ISO 9001:2015 predstavuje zmenu a každú zmenu treba vopred pripraviť.

Začnite čo najskôr medzi vašimi kolegami vytvárať povedomie o prínosoch a výhodách, ktoré nová norma prinesie.

TIP 9. NEČAKAJTE

Nečakajte až na september 2015, kedy bude norma ISO 9001:2015 vydaná a na následné prechodné obdobie.

Už teraz, bez zbytočného stresu, môžete začať s prípravou prechodu. Vyjasnite si nasledovné otázky:

  • Viete v akom stave je váš systém manažérstva kvality?
  • Viete, čo budete musieť urobiť?
  • Viete, na aké problémyriziká sa musíte pripraviť?

TIP 10. NECHAJTE SI PORADIŤ A POMÔCŤ

Zvládnutie všetkých požiadaviek novej normy je náročné na čas, znalosti a skúsenosti. Preto neváhajte a nájdite si včas niekoho, kto vám bude vedieť poradiť a pomôcť.


Akadémia9001

Mohlo by vás ešte zaujímať:

Ako vám vieme pomôcť?

  • Vyberte si z nášho balíka služieb pre zavedenie požiadaviek revidovaných noriem a certifikáciu tu:

 


Ako vám vieme pomôcť?

Vieme vám poradiť s vypracovaním rozdielovej (GAP) analýzy súčasného stavu vášho systému manažérstva a návrhom Akčného plánu pre prechod na revidovanú normu.

Využite nezáväznú konzultáciu zdarma!

Štítky: