Clicky

Ako vypracovať Rozdielovú analýzu noriem ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015?

Prvým krokom k zavedeniu normy ISO 9001:2015 je identifikovanie rozdielov voči súčasnému stavu Vášho systému manažérstva. Nástroj, ktorý Vám v tom pomôže, je rozdielová (GAP) analýza.

ISO 9001:2015 Rozdielová analýza

ROZDIELOVÁ (GAP) ANALÝZA SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA KVALITY

Čo je rozdielová analýza?

 • Porovnanie súčasného stavu systému manažérstva kvality s požiadavkami ISO/DIS 9001:2015 ISO 9001:2015identifikovanie rozdielov (medzier – GAP) medzi súčasným stavom a cieľovým stavom systému manažérstva kvality.

Prečo sa robí rozdielová analýza?

 • Aby sme identifikovali rozdiely medzi súčasnýmcieľovým stavom systému manažérstva kvality a získali informácie pre vypracovanie akčného plánu.

Kto robí rozdielovú analýzu?

 • Ak si ju chcete urobiť sami interne – predstaviteľ manažmentu, manažér kvality, interní audítori.
 • Ak potrebujete externú pomoc –  konzultačná a poradenská spoločnosť zameraná na systémy manažérstva.

Kedy treba robiť rozdielovú analýzu?

 • Keď neviete, v akom stave je váš systém manažérstva kvality.
 • Keď chcete zistiť do, akej miery bude potrebné zmeniť váš systém manažérstva kvality v súvislosti s očakávanými so zmenami podľa normy ISO/DIS 9001 ISO 9001:2015.
 • Keď potrebujete informácie pre vypracovanie akčného plánu pre zavedenie zmien.

Ako robiť rozdielovú analýzu?

 • Vypracujte dotazník s požiadavkami podľa normy ISO/DIS 9001 ISO 9001:2015.
 • Určite kritériá hodnotenia plnenia požiadaviek normy ISO/DIS 9001 ISO 9001:2015.
 • Zhromaždite informácie o vašom systéme manažérstva kvality a porovnajte ich s kritériami, vyplňte dotazník.
 • Vyhodnoťte získané informácie z dotazníka, identifikujte rozdiely medzi zisteným stavom a požiadavkami normy ISO/DIS 9001 ISO 9001:2015.
 • Navrhnite opatrenia a vypracujte akčný plán pre zavedenie chýbajúcich požiadaviek normy ISO/DIS 9001 ISO 9001:2015 do vášho súčasného systému manažérstva kvality.

Ako vypracovať Akčný plán sa dozviete v tomto príspevku.


Akadémia9001

Mohlo by vás ešte zaujímať:

Ako vám vieme pomôcť?

 • Vyberte si z nášho balíka služieb pre zavedenie požiadaviek revidovaných noriem a certifikáciu tu:

Štítky: