Clicky

Kategória: Metodika P-D-C-A

iso-9001-2015-akcny-plan

Ako vypracovať Akčný plán pre zavedenie zmien ISO 9001:2015?

Po vypracovaní Rozdielovej analýzy voči súčasnému stavu Vášho systému manažérstva je ďalším krokom vypracovanie Akčného plánu pre zavedenie zmien podľa normy ISO 9001:2015. AKČNÝ PLÁN PRE ZAVEDENIE ZMIEN ISO 9001:2015 Čo je to akčný plán? Plán úloh a zdrojov pre zavedenie zmien a nových požiadaviek normy ISO/DIS 9001 ISO 9001:2015 do súčasného systému manažérstva kvality. Základný nástroj pre...

Ako vypracovať Rozdielovú analýzu noriem ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015?

Prvým krokom k zavedeniu normy ISO 9001:2015 je identifikovanie rozdielov voči súčasnému stavu Vášho systému manažérstva. Nástroj, ktorý Vám v tom pomôže, je rozdielová (GAP) analýza. ROZDIELOVÁ (GAP) ANALÝZA SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA KVALITY Čo je rozdielová analýza? Porovnanie súčasného stavu systému manažérstva kvality s požiadavkami ISO/DIS 9001:2015 ISO 9001:2015 a identifikovanie rozdielov (medzier – GAP) medzi súčasným stavom a cieľovým stavom...

Ako začať s prechodom na normu ISO 9001:2015?

Ako začať s prechodom na normu ISO 9001:2015?

Prinášame vám 10 tipov, ako sa môžete začať pripravovať na prechod na novú normu ISO 9001:2015 už teraz.  TIP 1. HĽADAJTE Hľadajte informácie o revízii normy a jej zmenách voči predchádzajúcej norme ISO 9001:2008. Vybudujte si databázu znalostí, ktorú budete môcť využívať a zdieľať s vašimi kolegami. TIP 2. PÝTAJTE SA Pýtajte sa na veci, ktoré vás v súvislosti s revíziou normy zaujímajú, alebo...

ISO 9001:2015 Čo zatiaľ nerobiť pri prechode na novú normu

Čo zatiaľ nerobiť pri prechode na novú normu ISO 9001:2015?

Revízia normy ISO 9001:2015 prinesie veľa zmien, ktoré budete musieť urobiť. Sú však veci, ktoré podľa predbežného návrhu normy DIS 9001:2014 nemusíte robiť. V tomto príspevku sa na ne pozrieme. Rušiť predstaviteľa manažmentu Nemusíte rušiť predstaviteľa manažmentu. Napriek tomu, že predbežný návrh normy DIS 9001:2014 nedefinuje požiadavku na menovanie predstaviteľa manažmentu, môžete si ponechať súčasného, alebo menovať nového....

Revízia ISO 9001:2015 HMG

Harmonogram prípravy revízie normy ISO 9001:2015

Revízia normy ISO 9001:2015 je v plnom prúde. Bude to prvá významná zmena od vydania normy ISO 9001:2008, na rozdiel od revízie ISO 9001:2000, ktorá v podstate iba konsolidovala predošlé normy ISO 9001, ISO 9002 a ISO 9003. Táto revízia zohľadňuje obrovské zmeny v technológiách, rozmanitosti podnikateľských modelov a globalizácie obchodných vzťahov, vrátane: rastu podnikateľského sektoru služieb a jeho požiadaviek na systémy manažérstva...