Clicky

Harmonogram prípravy revízie normy ISO 9001:2015

Revízia normy ISO 9001:2015 je v plnom prúde. Bude to prvá významná zmena od vydania normy ISO 9001:2008, na rozdiel od revízie ISO 9001:2000, ktorá v podstate iba konsolidovala predošlé normy ISO 9001, ISO 9002 a ISO 9003.

Táto revízia zohľadňuje obrovské zmeny v technológiách, rozmanitosti podnikateľských modelov a globalizácie obchodných vzťahov, vrátane:

  • rastu podnikateľského sektoru služieb a jeho požiadaviek na systémy manažérstva kvality,
  • požiadaviek na harmonizáciu a integrovanie systémov manažérstva kvality do systémov riadenia firiem s možnosťou poskytnúť základy pre samotné riadenie firiem,
  • zjednodušenia zavádzania rôznych ISO noriem pre systémy manažérstva, ako napríklad ISO 14001 a/alebo špecifických noriem, ako napr. AS9100,
  • pomoci porozumeniu požiadavkám normy a zjednodušeniu ich zavádzania do praxe.

 

HARMONOGRAM PRÍPRAVY A VYDANIA REVÍZIE NORMY ISO 9001:2015


 

Apríl 2013 Konečná verzia návrhu normy Technickej komisie CD (Final draft)
August 2013 Koniec pripomienkovania verzie návrhu normy Technickej komisie Close of CD ballot
November 2013 Hrubá verzia predbežného návrhu normy DIS (Rough draft)
Január 2014 Konečná verzia predbežného návrhu normy DIS (Final draft)
Marec 2014 Predbežný návrh normy predložený ISO DIS draft to ISO
Máj 2014 Začiatok pripomienkovania predbežného návrhu normy DIS ballot open
August 2014 Koniec pripomienkovania predbežného návrhu normy DIS ballot closes
November 2014 Úvodná verzia finálneho návrhu normy Initial draft FDIS
Január 2015 Konečná verzia finálneho návrhu normy Final draft FDIS
Júl 2015 Začiatok pripomienkovania finálneho návrhu normy FDIS ballot opens
August 2015 Koniec pripomienkovania finálneho návrhu normy FDIS ballot closes
September 2015 Vydanie normy ISO publication

Doplnené: Norma ISO 9001:2015 bola publikovaná 23. septembra 2015.

Slovník pojmov:


 

CD Návrh normy technickej komisie Committee Draft
DIS Predbežný návrh normy Draft International Standard
FDIS Konečný návrh normy Final Draft International Standard
Publication Vydanie normy ISO 9001 ISO 9001 standard is now live

 

Odporúčania pre prechod na normu ISO 9001:2015

Rozsah zmien, ktoré budú musieť jednotlivé firmy realizovať v rámci prechodu na novú normu, bude závisieť od stavu ich súčasného systému manažérstva, organizačnej štruktúry, procesov a ďalších faktorov.

Preto technická komisia ISO/TC 176/SC2, ktorá pripravuje revíziu normy, dôrazne odporúča priebežne sa informovať o pripravovaných zmenách, vykonať analýzu vplyvu pripravovaných zmien a identifikovať potrebné zdroje a čas potrebný pre ich zavedenie.

Konkrétne odporúčania sú nasledovné:

  • identifikovať rozdiely medzi súčasným stavom a novými požiadavkami,
  • pripraviť implementačný plán pre zavedenie nových požiadaviek,
  • poskytovať primerané vzdelávanie a vytvárať povedomie o pripravovaných zmenách pre všetkých, ktorí majú vplyv na výkonnosť firmy,
  • aktualizovať súčasné systémy manažérstva.

Vzhľadom k tomu, že návrh normy je aktuálne vo fáze predbežného návrhu (DIS) a môžu sa ešte vyskytnúť zmeny, komisia odporúča implementovať zásadné zmeny až po vydaní konečného návrhu normy (FDIS).


Akadémia9001

Mohlo by vás ešte zaujímať:

Ako vám vieme pomôcť?

  • Vyberte si z nášho balíka služieb pre zavedenie požiadaviek revidovaných noriem a certifikáciu tu:

 

Štítky: